<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Grote Beverdijkvaart/Slopgatvaart 
(Verschillende poldersloten in hetzelfde bekken)
Foto's


Foto 1 boogbrug over de beverdijk  2 beverdijk in Oude Kapelle 8-10 meter 
3 slotgatvaart 6meter
Plan


Klik op de kaart voor een vergroting
kaartdetail van  hengelkaarten Bos en Groen
Gegevens Polderwater. Natuurlijke oevers met rietbegroeiing en kunstmatige oevers met betonnen damwanden. Bodem van stenen en slib. Breedte 18.5 meter en 1.5 meter diep in de midden.
Lengte Grote Beverdijkvaart 15.5km - Slopgatvaart 4.3km (verlengde van grote beverdijk  van oude kapelle tot de slotgatbrug in de lo-vaart)
Vissoorten Visbestandsopname verslag 2009.
De Grote Beverdijkvaart (afwaterend naar de Lovaart via een pompgemaal) bevisten we op één locatie, eveneens door middel van elektrovisserij en fuiken. We vingen er maar liefst 17 soorten: driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, baars, bermpje, bittervoorn, blankvoorn, blauwbandgrondel, karper, kleine modderkruiper, kolblei, paling, pos, rietvoorn, riviergrondel,
snoek, vetje en zeelt.  In 2003 vingen we op deze locatie zeven soorten, in 1999, 15
soorten.De index scoort, net als in 199 een ‘matige kwaliteit’. In 2003 haalden we
hier een ‘ontoereikende kwaliteit’.
Op de Grote Beverdijkvaart-Slopgatvaart (gravitaire afwatering naar Nieuwpoort) bevisten we twee locaties door middel van fuikvisserij en elektrovisserij. Op de locatie gelegen te Diksmuide werd echter onze fuik gestolen. Op beide locaties vingen we negen vissoorten, in totaal werden volgende 13 soorten gevangen: tiendoornige stekelbaars, baars, blankvoorn, brasem, giebel,
karper, kolblei, paling, rietvoorn, riviergrondel, snoek, snoekbaars en vetje. Paling is de meest gevangen soort qua aantallen. Naar biomassa toe wegen enkele grote karpers en snoekbaarzen, gevangen in de fuik te Nieuwpoort, door.
De gegevens tonen aan dat deze polderwaterloop anno 2009 een ‘matige kwaliteit’ scoort in Diksmuide en een ‘ontoereikende kwaliteit’ in Nieuwpoort. In 2003 bemonsterden we de Grote Beverdijkvaart-Slopgatvaart uitvoeriger (vijf locaties) en vingen we er ook 13 soorten. Op sommige locaties haalden we eveneens vrij goede vangsten. Toch scoorde de Grote Beverdijk toen op alle locaties een ‘ontoereikende kwaliteit’. In 1999 bevisten we deze waterloop op drie locaties en visten we er 15 soorten. Ook toen werd een overwegende ‘ontoereikende kwaliteit’ gehaald.
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap. Alleen vanaf de openbare oevers, op private grond is de toestemming van de eigenaar nodig.
Bijzonderheden  
 Stekken  
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.