klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Hazewinkel en De Bocht
Foto's

 
Plan  
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De plassen liggen op het grondgebied van Heindonk/Willebroek en werden gegraven in 1972 voor de aanleg van de E19 autosnelweg.
Hazewinkel is een roeibaan die oorspronkelijk ontstaan is door zandwinning. De plas bestrijkt een totaal oppervlak van 64,2 hectare en heeft een oeverlengte van circa 5,8 kilometer. De maximale waterdiepte in de plas reikt ongeveer tot 17 meter. Het diepe deel van de plas (> 9 m) vormt meer dan de helft van totale oppervlak (37,0 ha). Het ondiepe deel, inclusief de oeverzone, heeft een gezamenlijk oppervlak van 27,2 hectare. Er is een beperkte instroom van water vanuit diverse grachtjes in de omgeving. Via de overloop naar de Zwarte Beek verlaat dit water de vijver. De oevers van de plas zijn voor een deel beschoeid met stortsteen en schanskorven. Delen van de oevers zijn begroeid met riet, gele lis en kleine lisdodde. Submerse vegetatie is veelvuldig aanwezig in de vorm van aarvederkruid, smalle waterpest en kranswier.

De plas De Bocht heeft een recreatieve functie en is bekend als zeil- en surfwater. De plas is ontstaan uit de zandafgravingen die noodzakelijk waren voor da aanleg van de E19 van Brussel naar Antwerpen. De plas heeft een oppervlak van 34,4 hectare. Bijna de helft van de plas heeft een diepte van meer dan negen meter. De oevers van De Bocht zijn onbeschoeid en hebben veelal een flauw talud. Begroeiing is aanwezig in de vorm van riet, zegge en gele lis. Submerse vegetatie is aanwezig op de ondiepe zones in de vorm van smalle waterpest.

Er werd reeds tweemaal een wereldkampioenschap georganiseerd, het laatste in 2004 voor landenteams.
Hazewinkel wordt doorgaans het meest bevist.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2012:
In de plas Hazewinkel zijn in totaal 15 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, driedoornige stekelbaars, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, snoekbaars, snoek, bot, rietvoorn, zeelt, winde en zonnebaars. De omvang van het visbestand is geschat op 40,0 kg/ha en 2.143 stuks/ha. Op basis van biomassa bestaat een groot deel van het visbestand uit blankvoorn (38%), baars (18%), brasem (12%), snoek (12%) en karper (11%). De meest voorkomende soorten zijn blankvoorn (37%) en baars (32%).

In De Bocht zijn in totaal 14 vissoorten gevangen. Dit zijn de soorten baars, brasem, blankvoorn, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kleine modderkruiper, paling, pos, snoek, bittervoorn, rietvoorn, zeelt en zonnebaars. De omvang van het visbestand is geschat op slechts 9,1 kg/ha en 267 stuks/ha. De zeer beperkte visbiomassa bestaat grotendeels uit brasem (49%), baars (22%) en snoek (14%). De baars is de meest voorkomende soort (56%).
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Als hengelaar dien je hier ook rekening te houden met de lokale domeinreglementering en de andere waterrecreanten.
Bijzonderheden Veel water recreatie. Bloso centrum.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.