klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Het Schulensmeer
Foto's
     

 
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld. e kaart
Gegevens Het Schulensmeeris gelegenin de provincie LimburgtussenHasselt en Diest. Het meer heeft een oppervlak van 94hectare en staat periodiek in verbinding met de Demer.
Het gegraven meer is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Herk de Stad en Lummen en doet dienst als wachtbekken bij hoge waterafvoer op de Demer.
Het is een 90 hectaren groot en openbaar viswater met circa 10km aan visoevers. De diepte varieert van 1 tot 7 meter. De bodemstructuur is zeer grillig met af en toe flink wat obstakels. De oeverzone langs de zuidkant is ongeveer 4 meter diep en uitermate geschikt voor de vaste stok. De oostkant heeft een langzaam aflopende oever tot ongeveer 6 meter diep. Meest geschikt voor karpervissers. De noordzijde heeft veel ondiepe stukken, maar tussendoor staat er ongeveer 4 meter water.
Het bodemprofiel wordt gekenmerkt door veel taluds.  
Op het meer wordt veel gevist vanuit een bootje. Er zijn echter geen huurbootjes.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2017:
Er zijn 13 vissoorten aangetroffen. Baars, brasem, blankvoorn, karper, meerval, paling, pos, snoekbaars, snoek, rietvoorn,  zeelt, zonnebaars en  zwartbekgrondel.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het viswater gedomineerd door brasem (42%), blankvoorn (30%) en paling (11%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (48%), baars (17%) en brasem (12%).
In vergelijking met gelijkaardige wateren is de aangetroffen biomassa in het Schulensmeer boven gemiddeld.

In het Schulensmeer zijn in de afgelopen zes jaar uitzettingen gedaan van winde, snoek, en paling.  Het totaal van de uitzettingen betrof ongeveer 350 kg aan vis.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap. + (speciaal politie reglement)
Op de infoborden aan de toegangen vind je een kaart met de bevisbare oevers.
Een registratie van een boot (zonder benzinemotor) is verplicht  en kan bij:
Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer (OSM).
Demerstraat 60 3560 Lummen
tel. 013/44 12 37 Fax. 013/44 32 36
e-mail : info@schulens-meer.be
Ook kan je hier het actueel reglement opvragen.
   
Accomodatie  Hotels: hotels in Lummen en Diest
 Stekken
info verkregen van
vissers of via
het internet
Voorn en Brasem worden meest belaagt aan de noord en zuidwestkant. Karpers zitten meestal met de wind mee en de meeste karpervissers zijn te vinden aan de oostelijke wadzone. Roofvishengelaars zoeken meestal met een bootje de taluds op.
  Er zijn een boel goede stekken, toch zitten 3/4 van de vissers aan de buis, dit is de voorkant van het meer, kort bij de auto. Beter is het een eind te wandelen en een rustiger plaats te kiezen.
  ik heb zeer goede ervaring aan de oostkant van het meer. De zogenaamde betonnen kant en de steiger zijn mijn vaste grote-brasemstekken. Wel oppassen op de steiger, een vergunning voor het vissen anders dan vanaf de oever is hier vereist! En probeer het zeker eens later op de avond. Succes is verzekerd!
  Blankvoorn en baars worden het meest gevangen verder alle gekende vissoorten waaronder grote exemplaren. Paling en zeelt komen minder voor. Ook Europese meerval is aanwezig al bereiken ze momenteel nog geen grote afmetingen, maar dat kan in de toekomst verranderen.
Het meer bevat een mooie populatie karpers met een gemiddeld gewicht van 10kg daarbij enkele veertigers en een redelijk aantal dertigers.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.