klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Brussel - Schelde/Willebroekse vaart 
Foto's

 
Plan  
Grotere kKlik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.eergeven
Gegevens Een van de oudste kanalen in Europa (1550)
Lengte 27 km en gemiddeld 50m breed. Diepte varieert van 6.5 tot 9.5 meter.
Vaak steile oevers van beton, soms ook metaal. Hoogte tot het water 1 meter maar meestal meer.
Het is een groot en diep kanaal met veel drift. Op 10 meter uit de oever is het op veel plaatsen meer dan 5 meter diep.
Oevers meestal steeds versterkt. Oevers zijn goed bereikbaar, ook met de wagen.
Veel scheepvaart.
Het is ook een kanaal waar veel viswedstrijden gehouden worden.
Het deel tussen Lembeek en Ruisbroek is ongeveer 10km lang en is circa 40 m breed met een diepte van 3m.
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In totaal zijn er 18 soorten aangetroffen: aal/paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, pos, snoekbaars, spiering, zeelt, winde, brasemblei, zonnebaars, zwartbekgrondel, brakwatergrondel, harder en schar.
Het totale visbestand is geschat op 59,2 kg/ha en 763 n/ha. Meer dan de helft van de totale visbiomassa bestaat uit brasems (52%). Ook karper (16%), snoekbaars (16%), blankvoorn (7%) en paling (6%) hebben een aanzienlijk aandeel binnen het bestand. Op basis van aantallen is het visbestand op de volgende wijze opgebouwd: brasem (31%), blankvoorn (28%), zwartbekgrondel (18%) en brakwatergrondel (14%). Overige aangetroffen vissoorten beslaan minder dan 5% van de totale aantallen.
Van de karper zijn er opmerkelijk genoeg alleen exemplaren boven de 46 cm gevangen tot een maximale lengte van 75 cm.
Het aandeel van de predatoren is op basis van biomassa vrij hoog, vooral snoekbaars.
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap. Er mag gevist worden gedurende de paaitijd en 's nachts.
Bijzonderheden Volgens de bestandsopname is dit een uiterst goed viswater. Beste  plaatsen waren tussen Halle en Beersel en in St Pieters Leeuw.
Voor de vaste stok vissers wel een vrij moeilijk water. Door de sluizen kan het water in een paar minuten stijgen en dalen met een vrij sterke stroming tot gevolg.
Daarbij komt nog de geregelde scheepvaart.L 
 
 Stekken
Willebroek: tussen de brug en de jachthaven, tegenover DHL.
Zowel met de feeder op 30/40m als met de vaste stok op 9 meter.
Diepte op 9m is er tussen de 7/8m.
Dobbers tussen de 2 tot 8 gram zijn er ideaal.
Het kan er behoorlijk stromen en de diepte kan door versluizen plots tot 30cm verschillen.
Voorn, brasem, grote baars en windes. Occasioneel ook karper.
Vis je met wormen dan is er kans op paling. 
  Voor de karpervissers zijn er ook heel wat mogelijkheden op dit kanaal, niet meteen een water voor monstervissen maar aantallen.

Karpers van 3 tot 6kg komen er zeer veel voor (vangsten van soms wel 30stuks of meer tijdens een weekend sessie), met af en toe bonusvissen van 10 tot 15kg.

 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.