<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Brussel / Schelde
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Het Zeekanaal Brussel – Schelde is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en in de provincie Vlaams-Brabant. Het kanaal loopt van Brussel tot de Schelde waarbij het laatste deel van de benedenloop langs de Rupel loopt voordat het uitmondt in de Schelde. Het kanaal is circa 47 kilometer lang, met een gemiddelde waterbreedte van 25 meter en diepte van respectievelijk 2,5-10,5 meter in de beviste trajecten. Het Zeekanaal Brussel – Schelde is opgedeeld in acht deelgebieden.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In totaal zijn er 18 soorten aangetroffen: aal/paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, pos, snoekbaars, spiering, zeelt, winde, brasemblei, zonnebaars, zwartbekgrondel, brakwatergrondel, harder en schar.
Het totale visbestand is geschat op 59,2 kg/ha en 763 n/ha. Meer dan de helft van de totale visbiomassa bestaat uit brasems (52%). Ook karper (16%), snoekbaars (16%), blankvoorn (7%) en paling (6%) hebben een aanzienlijk aandeel binnen het bestand. Op basis van aantallen is het visbestand op de volgende wijze opgebouwd: brasem (31%), blankvoorn (28%), zwartbekgrondel (18%) en brakwatergrondel (14%). Overige aangetroffen vissoorten beslaan minder dan 5% van de totale aantallen.
Van de karper zijn er opmerkelijk genoeg alleen exemplaren boven de 46 cm gevangen tot een maximale lengte van 75 cm.
Het aandeel van de predatoren is op basis van biomassa vrij hoog, vooral snoekbaars.
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Wel is de visstand op de kanalen ongelijk verdeeld. In de zijwateren (zijkanalen/zwaaikommen e.d.) is de visstand meestal van veel grotere omvang dan op het kanaal zelf. Dit verschijnsel zien we wel vaker in kanalen met scheepvaart
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.