klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Dessel - Kwaadmechelen
Foto's
 
Foto:  Het kruispunt van de vier kanalen en het kanaal zelf. 
Plan  
GKlik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.even
Gegevens Kunstmatig recht ongezellig kanaal met betonnen oevers.
Het Kanaal Dessel - Kwaadmechelen is ongeveer 15,7 km lang en verbindt het kanalenkruispunt te Dessel met het Albertkanaal te Kwaadmechelen. Het kanaal bevat geen sluizen en heeft één bocht nabij de aansluiting met het Albertkanaal. Het kanaal sluit in Dessel aan met de Kempense kanalen (Kanaal Bocholt-Herentals en Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten).
Het breedste punt is 60 meter, maar gemiddeld is het slechts 30 tot 40 meter breed. Visdiepte 2 tot 4 meter, maar op sommige plaatsen is het wel 5 meter diep.  Oeverhoogte minimum 1 meter. Het is een verbindingskanaal en wordt hierdoor veel gebruikt door de beroepsvaart.
Langs beide oever ligt op de meeste plaatsen een asfaltweg, sommige stukken zijn bereikbaar met de auto op de gelijk lopende weg naast wielerpad. De meeste goede visplaatsen zijn goed te bereiken met auto.

 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In het Kanaal Dessel - Kwaadmechelen zijn in totaal 11 soorten aangetroffen. Dit zijn de soorten paling, baars, blankvoorn, brasem, pos, snoekbaars, bittervoorn, rietvoorn, Kesslers grondel, marmergrondel en zwartbekgrondel.
De omvang van het visbestand is geraamd op 20,2 kg/ha en 1.277 stuks/ha. Het visbestand in het kanaal Dessel - Kwaadmechelen kan hiermee, in verhouding tot de andere Vlaamse wateren, als gering kan worden beschouwd.
Het grootste deel van de totale visbiomassa bestaat uit snoekbaars (24%), gevolgd door brasem (23%), zwartbekgrondel (17%), blankvoorn (12%) en paling (9%). Op basis van aantallen wordt het bestand gedomineerd door zwartbekgrondel (69%). Ook pos (13%) en marmergrondel (9%) hebben nog enig relevant aandeel binnen het bestand.
De meeste vis is aangetroffen in de zwaaikom.

 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden Velen vinden het een vrij ongezellig kanaal, ondanks dat het door natuurgebieden loopt.
Veel fietstoerisme.
Vistips In de week dient men zeker niet licht van pen te vissen vermits er een zware stroming is afkomstig van sas van Meerhout Gestel op het Albert kanaal.
Alleen op zondag is het sas buiten werking en kan men goed zuiver vissen, wel is de beet dan iets minder omdat de vis de stroming gewend is.
In de week vis ik met pennen van 3 gr. tot 8 gr. zwaar op bodem bij stroming, zwaar blokken tegen de stroming dan krijgt men de meeste beten.
Op zondagen vis ik met pennen van 1 gr. tot 3 gr. licht aan bodem, bij stroming lichtjes blokken en bij stilstand stroming licht naar links of rechts trekken.
 Stekken Is de laatste jaren zeker gekend door de karpervissers omdat er enkele grote exemplaren voorkomen.
Bij de opening van seizoen op 1 juni is het zeer druk tussen Olmen en Oostham.
Voor de handstok vissers zijn het voorjaar en najaar het beste om een mooie portie te vangen.
 
  Aan de doorsteek waar het zandwinningsmeer water neemt van het verbindings kanaal, kan men goed vissen en langs 1 zijde van het kanaal goed met auto komen.
Schuine betonnen boord met enkele trappen voorzien, vlakbij is er een surfclub op een meer en op kanaal is er een waterskiclub die vooral in de zomer en het weekend zeer actief is. In de week komt er af en toe een zwaar vrachtschip langs, vooral deze die van de zandwinning komen zijn zeer grote.
Alleen zondags kan men er tijdens de herfst en wintermaanden rustig vissen, er zijn mooie grote vissen te vangen, vooral de snoekbaars vissers kennen deze plaatst.
Ook de karpervissers zijn er regelmatig terug te vinden, want de grote karpers vertoeven nog als eens op de zandwinningsput, en als je weet wanneer deze er in en uit gaan kan men ze nog als eens vangen.
  De draaikom is een goede visplaats.
Rond de 3.5 meter diep op de meeste plaatsen, men heeft hier minder last van de snelle stroming die soms weleens op het kanaal voorkomt.
Brasems en voorns zijn hier de regelmaat, soms mooie exemplaren, ook worden er soms mooie karpers gevangen.
 

Aan brug 5 in Balen aan NV. Wouters.

Vooral in half september en oktober tot en met februari kan men hier mooie grote voorns vangen en soms zeer veel. Brasem en pos zijn er dan soms ook.
 

Brug 6 op het verbindings kanaal aan taverne De Waterhoek.

Hier kan men in de voor en najaar periode weleens een visser treffen met de vaste stok. Tijdens de zomer en lente zijn er veel karpervissers te vinden op dit stuk en verder tot in Kwaadmechelen of Oostham.
De laatste jaren worden er veel en mooie zware karpers gevangen, maar het is maar een korte periode dat ze er zijn.
Vooral tijdens de paaitijd kan men er mooie vissen zien als je over de dijk wandelt of fiets, sommige zijn zelfs onbeschrijflijk mooie, zelfs soms grote goudkarpers.
   
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.