klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Koolhofput / Nieuwpoort
Foto's
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens

De Koolhofput bestrijkt een oppervlakte van 10 hectare en is ontstaan door uitgraving van zand voor de aanleg van de snelweg Jabbeke-Veurne-Calais (A18). Intussen is de Koolhofput een pleisterplaats voor mens en dier geworden. Watervogels en vissen enerzijds, vissers, wandelaars en natuurliefhebbers anderzijds voelen er zich thuis. In het kader van de landinrichting werd de Koolhofput verder voorzien van observatiehutten, paaiplaatsen, een wandelpad en beplantingswerken. Ook de hengelsporters komen aan hun trekken met de aanleg van een hengelplatform en een parking.
De waterdieptes variŽren van ca. 6 tot 18 meter. De oevers zijn begroeid met riet. In het kader van een herinrichtingsproject zijn natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. De oevers lopen flauw weg en de bodem bestaat uit zand. De Koolhofput wordt doorkruist door de Koolhofvaart en dient als buffer voor het opvangen van piekafvoeren.
Lengte 313m. Breedte tot 302 meter.
Slechts hier en daar lichte plantengroei.

De Koolhofput staat in open verbinding met de Koolhofvaart, waardoor de omvang van visstand sterk kan wisselen gedurende het jaar. Het denkbaar dat veel vissen het gehele watersysteem gebruiken om te foerageren en om zich voort te planten. Verwacht mag worden dat de Koolhofput vanwege de grote diepte, een belangrijke functie heeft als overwinteringsgebied voor vissen uit het gehele systeem.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
Er zijn 13 vissoorten aangetroffen: Paling, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, karper, kolblei, pos, snoekbaars,snoek, riet-/ruisvoorn, tiendoornige stekelbaars en vetje.
De visbiomassa wordt geschat op 38,8 kg/ha en de visdichtheid op 330 vissen/ha. De omvang en de dichtheid is hiermee zeer laag.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (63%), karper (16%) en paling (9%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door driedoornige stekelbaars (48%), blankvoorn(13%) en baars (10%).
Het roofvisbestand is met 1,7 kg/ha zeer klein.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Speciaal intern reglement voor vissers. Nieuwe reglementen in de maak voor 2016/17.
Bijzonderheden Je kan de auto parkeren vlakbij de plas, door ofwel de afslag te nemen langs de weg Diksmuide-Nieuwpoort, net na de afrit Nieuwpoort van de autostrade, ofwel de afslag aan de Ramskapellestraat te nemen, tussen de gezellige dorpjes St-Joris en Ramskapelle.
 Stekken Er wordt veel op karperen en brasem gevist op dit water.
Brasems hebben een stevig formaat op dit water!
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.