klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Lekevaart / Vijvermolenbeek
Foto's
     
Plan

 
 
GrotereKlik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens

De Lekevaart is een typische polderbeek zoals je die meestal aantreft in onze regio. De breedte varieert tussen de 5 en 9 meter. De diepte is ongeveer 1 meter.
De kleiachtige bodem zorgt ervoor dat het water bijna altijd helder is wat ideaal is voor de vliegvissers. Op enkele rietkragen na is er bijna geen oevervegetatie wat het vissen aanzienlijk gemakkelijker maakt. De Lekevaart is ongeveer 9 km lang en daarvan zijn er 6 km bevisbaar, de overige 3 km lopen door privédomein en men mag er alleen vissen mits toestemming van de oevereigenaar.

de lekevaart mond uit in de Vladslovaart en gaat aan de andere uiteinde over in de vijvermolenbeek.
Vissoorten

De blankvoorn en karper is op het Lekevaartje de meest voorkomende vissoort maar ook de ruisvoorn is er goed vertegenwoordigd. 
De roofvissers zullen zich tevreden moeten stellen met een goed bestand aan baars en in minder mate met snoek.
De karpervissers kunnen er ook aan hun trekken komen maar we willen er wel bijzeggen dat de afmetingen van de karper die men hier vangt niet deze benaderen van deze die worden gevangen op de grote rivieren.
Vroeger stond dit hengelwater gekend als één der beste palingwaters uit de streek. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig is het palingbestand onder invloed van een slechte waterkwaliteit en een te hoge hengeldruk gereduceerd tot bijna nul. We zien dat daar nu een kentering is ingekomen en dat het palingbestand zich langzaam aan het herstellen is. Dit komt voornamelijk door de verbeterde waterkwaliteit en het verbod van de palingvisserij met kruisnetten. Er is nog wel degelijk toekomst voor de palingvisserij. Deze beek is zeker geen topwater wat de paling betreft maar bij tijd kan men er mooie vangsten doen.

Visbestandsopname 2004:
Het Lekevaartje werd op 1 locatie 2 maal afgesleept. Er werden 11 vissoorten gevangen nl. paling, brasem, kolblei, giebel, karper, riviergrondel, blankvoorn,
rietvoorn, pos, baars en snoekbaars. Er werd 256,7 kg/ha afgesleept, dit wijst op een goede visbezetting. Karper maakt ongeveer 40% van de totaal gevangen biomassa uit. Naar aantallen toe is pos de meest gevangen soort.
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap. Alleen vanaf de openbare oevers, op private grond is de toestemming van de eigenaar nodig.
Bijzonderheden

Bereikbaarheid
Wanneer je de baan St-Pieterskapelle-Nieuwpoort (N367) neemt in de richting van Nieuwpoort dan rij je het eerste weggetje afwaarts van de Spermaliehoeve in (links)Na ongeveer 200 meter komt men dan aan de Lekevaart. De wagen kan hier bijna overal op een veilige manier worden geparkeerd

 
 Stekken  
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.