<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Meer van Weerde
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Het Meer van Weerde is gelegen nabij de gelijknamige plaats Weerde, te Zemst. Het meer heeft een oppervlakte van 11,2 hectare. Dit voormalige zandwinput kent een grillige bodemstructuur. De gemiddelde diepte is 3 meter. De oevers zijn relatief ondiep. Lokaal loopt de diepte op tot 9 meter. Naar verluid is het gewonnen zand gebruikt voor de aanleg van de naastgelegen snelweg (E19). Na de aanleg is veel puin in de vijver gestort.
Het bodemverloop is uiterst grillig. De grillige structuren worden veroorzaakt door de grote hoeveelheid afgestort puin.
 
Vissoorten Visbestandsonderzoek 2018:
In totaal zijn zeven vissoorten aangetroffen namelijk, aal, baars, brasem, snoek, zeelt, zonnebaars en zwartbekgrondel.
De omvang van het visbestand is geschat op 11,7 kg/ha en 312 stuks/ha, hetgeen een gering bestand is. Op basis van biomassa bestaat het visbestand voornamelijk uit snoek (52%) gevolgd door paling (24%) en (baars 11%). Het aandeel van de overige soorten is beperkt (<6%). Op basis van aantal komt zonnebaars (40%) het meest voor. Zeelt (34%) heeft eveneens een groot aandeel gevolgd door baars (11%). Snoek heeft een beperkt aandeel (6%).
De visbiomassa bestaat voor 96% uit grote vis (>15cm).
Bij het Meer van Weerde is het echter mogelijk dat de vis niet homogeen verdeeld was tijdens de bemonstering en zich ophield in de delen waar veel obstakels in het water aanwezig waren. Mogelijk is in dit viswater sprake van een onderschatting.
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.