klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Moervaart - Durme  & Kanaal van Stekene
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het kanaal Moervaart-Durme is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en loopt van Lokeren naar Gent, alwaar deze uitmondt in het Kanaal Gent-Terneuzen. Het kanaal heeft een totale lengte van ongeveer 26 kilometer en een gemiddelde breedte van circa 20 meter. De Moervaart-Durme is vrij bevaarbaar vanaf het Kanaal Gent-Terneuzen. Binnen het kanaal bevindt zich één zwaaikom met een breedte (straal) van circa 40 meter. De oevers van het kanaal worden gekenmerkt door steile taluds, waarbij houten damwanden, paaltjes, schanskorven en betonnen oevers voorkomen.
Het kanaal van Stekene sluit aan op de moervaart en heeft een breedte van 7 meter. De oevers zijn grotendeels natuurlijk met hier en daar verstevigingen.
 
Vissoorten Visbestandopname 2017 IWB:
Bij de huidige bemonstering zijn in totaal zestien vissoorten  gevangen. Namelijk: paling, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kolblei, pos, snoek en snoekbaars,rietvoorn, zeelt, winde, brakwatergrondel en dunlipharder.
De omvang van het visbestand wordt geschat op 217,0 kg/ha en 4.978 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit brasem (35%) en dunlipharder (31%). Voor de overige soorten is het aandeel (<10%). Blankvoorn heeft van deze soorten nog het grootste aandeel. Op basis van aantallen komen de soorten blankvoorn (48%), baars (26%) en brasem (19%) het meest frequent voor.
Opvallend is de hoge biomassa afkomstig van de dunlipharder. Tijdens de bemonstering zijn 30 grote exemplaren gevangen. De verspreiding van deze soort blijft vooral beperkt tot het meest benedenstroomse gedeelte van het kanaal

Er is tevens sprake van een gespreide visstand over de verschillende kanaaldelen. Het meest omvangrijke visbestand wordt gevonden meer bovenstrooms in stedelijk gebied. De laagste visbestanden worden gevonden kort aan de monding en meer halverwege het kanaal.
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden Vroeger kwam hier geregeld waterverontreiniging voor. Dit is nu fel verbeterd wat de visstand ten goede komt.
 Stekken  
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.