klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Nedername / Oudenaarde
Foto's
 
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens GPS coordinaten: N 5051.139  E 317.974
Scheldemeander Nederename is gelegen in Oost Vlaanderen nabij het plaatsje Nederename. Scheldemeander Nederename is een klein, afgesloten en stilstaand water. Het water heeft een oppervlakte van 1,9 hectare. Het water is ongeveer 30 meter breed en 1 tot 2 meter diep. Het kanaal heeft sterk begroeide oevers. Op de bodem is een sliblaag van circa een halve meter waargenomen.
De Scheldemeander Nederename wordt gekenmerkt door heldere omstandigheden met een hoge bedekking van submerse vegetatie.
Bereikbaar door achter de kerk in te rijden.
Deze oude scheldearm  ligt in weiland. Langs een zijde is een weelderige groei van water en oeverplanten. De oever is er vrij hoog. De zijde van het weiland is de oever ongeveer 1 meter hoog. 
 
Vissoorten Visbestandsonderzoek 2018:
In de Scheldemeander Nederename zijn in totaal zes vissoorten gevangen namelijk, aal, baars, giebel, bittervoorn, zeelt, en snoek. De omvang van het visbestand is geschat op 57,6 kg/ha en 488 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit snoek (69%), giebel (15%) en baars (10%). Ook op basis van aantallen komt snoek het meest frequent voor (43%). Gevolgd door zeelt (19%), giebel (17%) en baars  (14%).

Naast de dominerende brasem en blankvoorn, meestal klein van afmetingen, wordt er frequent snoek, rietvoorn en zeelt gevangen.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken In de Scheldemeanders wordt, met uitzondering van de meander te Meilegem, uitsluitend recreatief gehengeld door witvishengelaars, roofvishengelaars en karpervissers. Onttrekking van vis door hengelaars is minimaal.
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.