<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Negenoord West / Oost
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Het Negenoord West is ontstaan door grindwinning en heeft een oppervlakte van 45,8 hectare. Bij een debiet van 300 m3/s op de Maas is er vrije in- en uitstroom. De gemiddelde diepte is 5 meter met enkele diepere delen tot 10 meter. De oevers lopen afwisselend flauw en steil af en bestaan uit zand en grind. Langs de oevers en in het water staan enkele struiken en bomen.

Het Negenoord Oost is eveneens ontstaan door grindwinning en heeft een oppervlakte van 46,8 hectare. Bij een afvoer van 300 m3/s op de Maas is er sprake van vrije in en uitstroom op het water. Het water heeft een gemiddelde diepte van 3 meter met diepere delen tot 8 a 9 meter. De oevers lopen flauw af en bestaan uit zand en grind. Op enkele plaatsen groeit jonge wilg.

 
Vissoorten Visbestandsopname 2015:
Negenoord west:
Er zijn 15 vissoorten aangetroffen: Paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, kleine modderkruiper, kwabaal, pos,  snoekbaars, bittervoorn,zeelt, kesslersgrondel, marmergrondel en zwartbekgrondel.
De visbiomassa wordt geschat op 51 kg/ha en de visdichtheid op 779 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het viswater gedomineerd door brasem (78%),blankvoorn(8%) ensnoekbaars (7%).De biomassa bestaat voornamelijk uit vissen > 41 cm. In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door baars (32%), pos (30%) en blankvoorn (19%).
In de ondiepe delen wordt de visbiomassa geschat op 16 kg/ha en de visdichtheid op 1353 vissen/ha. In de diepere delen is het visbestand hoger en wordt de visbiomassa geschat op 63 kg/ha en de visdichtheid op 563 vissen/ha.
De roofvisstand bestaat uit alleen snoekbaars en heeft een omvang van 3,3 kg/ ha

Negenoord oost:
Er zijn 13 vissoorten aangetroffen: Alver, baars, blankvoorn, brasem, pos, roofblei , snoek, snoekbaars, bermpje, kesslersgrondel, marmergrondel en zwartbekgrondel
De visbiomassa wordt geschat op 104 kg/ha en de visdichtheid op 1 579 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in hetviswater gedomineerd door brasem (79%), blankvoorn (10%) en snoekbaars (4%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn(41%), pos (26%) en baars (22%).
De roofvisstand bestaat uit snoek, snoekbaars en enkele grote visetende baarzen. (> 15 cm). De omvang van het roofvisbestand is beperkt (6,3 kg/ha).

 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.