klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Netekanaal
Foto's

 
Plan  
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het Netekanaal is gelegen in de provincie Antwerpen en loopt van het Albertkanaal te Viersel tot de Beneden-Nete te Duffel. Het kanaal heeft een lengte van 15,1 km en beslaat een oppervlakte van 63 hectare. Het kanaal bestaat uit één stuwpand. De gemiddelde breedte is 29 meter met een gemiddelde diepte van 2,3 meter. In het kanaal liggen twee jachthavens ter hoogte van Emblem en Duffel.
Het kanaal bevat wel één zwaaikom nabij sluis Duffel en één haven te Emblem
Er zijn twee sluizen op het kanaal. Het water wordt ook gebruikt voor drinkwaterbevoorrading en is dus van goede kwaliteit.
Hier en daar zie je op dit kanaal ook waterplanten.
Oevers ongeveer 1 meter hoog en hoofdzakelijk beton of met beton versterkt.
Er is aan beide oevers een jaagpad over bijna de volledige lengte. Deze worden echter veel gebruikt door fietsers en wandelaars, dus oppassen met je hengel. Niet alle plaatsen zijn bereikbaar met de wagen. Er is plezier en commerciële scheepvaart. 
 
Vissoorten Visbestandsopname 2015:
Er zijn 17 vissoorten aangetroffen. Alver, baars, brasem, blankvoorn, paling, pos, kleine modderkruiper, snoek, snoekbaars, rietvoorn, bot, kopvoorn en winde, blauwband, zwartbekgrondel, graskarper en marmergrondel.
De visbiomassa in het Netekanaal wordt geschat op 35 kg/ha en de densiteit op 1 079 stuks/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd door paling (54,0%), graskarper (27,8%) en blankvoorn (6,8%).
Het aantreffen van twee graskarpers zorgt voor een relatief groot graskarperaandeel in de bestandschatting. De biomassa bestaat voor bijna 1/3 uit graskarper. Gewone karper ontbreekt, maar wordt wel gericht bevist en gevangen door hengelaars (in hogere aantallen dan bv. graskarper) 
In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (33,9%), baars (25,1%) en zwartbekgrondel (20,9%).
Het roofvisbestand bestaat vooral uit baars (0,7 kg/ha) en in beperkte mate uit snoekbaars (0,1 kg/ha) en snoek (<0,1 kg/ha).
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden  
 Stekken Mooie stekken liggen bij het sas in Viersel, bij de brug van E313 (Wel een geraas van passerende auto's) en bij Zandhoven en Emblem.
Er zit veel vis, vooral witvis. Er is ook een goed bestand aan sterke karpers aanwezig.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.