<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Oud kanaal Lanklaar
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Het Oud Kanaal Lanklaar is gelegen nabij het plaatsje Lanklaar. Het kanaal heeft een oppervlakte van 0,96 hectare. De gemiddelde breedte is circa 25 meter. Het water is gemiddeld 1 2 meter diep. Het kanaal heeft sterk begroeide oevers. De bodem is slibrijk en op veel plaatsen is dood hout aanwezig.
De bodem is voorzien van een dikke laag stinkend slib. Mogelijk zorgt dit voor zuurstofloosheid. Grote delen van het water zijn bedekt met bladafval.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2018:
In totaal zijn zes vissoorten aangetroffen namelijk baars, blankvoorn, zeelt, roofblei, zonnebaars en snoek.
De geschatte omvang van het totale visbestand in het Oud Kanaal Lanklaar gegeven in aantal en kilogram per hectare. De omvang van het bestand wordt geschat op 37,4 kg/ha en 713 stuks/ha, hetgeen een gering bestand is. De visbiomassa bestaat met name uit blankvoorn (69%), snoek (18%) en baars (12%). De rest van de soorten hebben op basis van biomassa een zeer gering aandeel (<1%). Op basis van aantallen komt baars het meest frequent voor (47%), gevolgd door blankvoorn (35%) en snoek (13%). Voor de overige soorten is het aandeel op basis van aantal laag (<3%).
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Van Oud kanaal Lanklaar zijn geen hengelvangstgegevens bekend. Tijdens de bemonstering zijn geen hengelaars waargenomen. Op basis van de karakteristieken van het water en de aangetroffen visstand lijkt geen sprake van een intensieve hengelsport. Oud kanaal Lanklaar komt daarmee overeen met de kenmerken (ondiep, slibrijk, sterk begroeide oevers en obstakels) welke structureel oninteressant zijn voor hengelsport,
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.