<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Oude Leie Machelen / Zulte
Foto's
 
Plan  
Gegevens Machelenput, 9870 Zulte / Machelen-aan-de-Leie
Oude Leie Machelen heeft een oppervlakte van 3,8 hectare. De diepte varieert van 1,5 tot 2 meter. De oevers zijn steil en begroeid met riet, overhangende bomen en struiken. Enkele oevers zijn begroeid met gras. De helft van het wateroppervlak is bedekt met kroos en kleine waternavel. In de oeverzone is 20% begroeid met onderwaterplanten.

 
Vissoorten Een visbestandsopname  IBW 2016:
Er zijn tien vissoorten aangetroffen. Baars, blankvoorn, brasem, paling, pos, snoek, bittervoorn, rietvoorn, zeelt en grootkopkarper.
De visbiomassa wordt geschat op 768 kg/ha en de visdichtheid op 10 327 vissen/ha
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door grootkopkarper (75%), brasem (12%) en blankvoorn (6%). De biomassa bestaat voor het overgrote deel uit adulte exemplaren van grootkopkarper. In één zegentrek zijn 11 exemplaren aangetroffen. Deze vissoort is een exoot en komt oorspronkelijk uit China. De vissoort is jaren geleden in de Oude Leie Machelen uitgezet.
In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (43%), brasem (34%) en baars (17%).
De populatie grootkopkarper bestaat alleen uit adulte vissen. De vissen hadden een lengte tussen de 105 en 120 cm.
 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Foto's
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.