<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Rupelmondse kreek / Kruibeke
Foto's  
 
Plan  
 
Gegevens De Rupelmondse Kreek heeft een oppervlakte van10hectare en de diepte varieert van zeer ondiep tot maximaal1,5 meter. De oevers zijn veelal begroeid met riet, overhangende bomen en struiken (figuur 2.3). Op enkele plaatsen groeien velden met emerse vegetatie in de vorm van gele plomp. Er is geen submerse vegetatie aangetroffen. Het water is onlangs opnieuw ingericht, waarbij veel bomen zijn gekapt en te water gelaten. Hierdoor zijn er veel onderwaterstructuren aanwezig. Tevens zijn er een aantal vooroevers aangelegd en is aan de oostzijde een diepe zone gecreŽerd. Ter hoogte van de Schelde bevindt zich een inlaat, waar (licht brak) water kan worden ingelaten.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2017:
Er zijn 17 vissoorten:  Alver, baars, blankvoorn, brasem, karper, kolblei, paling, pos, roofblei, snoekbaars, snoek, bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt.
De visbiomassa wordt geschat op 97 kg/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (27%), snoek (20%) en karper (11%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door brasem (63%).
Het roofvisbestand heeft een omvang van 22 kg/ha en bestaat uit snoek, snoekbaars en visetende baarzen (>15 cm). De populatieopbouw van snoek is goed.
Grote blank- en rietvoorn is in redelijk grote aantallen aangetroffen. Van brasem zijn de vissen in zeer grote aantallen aangetroffen.  Er zijn verschillende oudere exemplaren gevangen met een lengte tot maximaal 57 cm.
 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken De nieuwe visstekken aan de Rupelmondse Kreek zijn bereikbaar vanop de dijk in het zuiden aan de Rupelmondse Kreek, naast de uitlaatsluis. In de toekomst zal er een toegang zijn via het Beverpad dat vertrekt aan het jaagpad langs de ringdijk. De visplaatsen aan de Zandgaanweg zijn niet meer toegankelijk.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.