<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Schelde - Rijnkanaal/Schelde - Rijnverbinding
Foto's

 
Plan  
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het Schelde-Rijnkanaal loopt vanuit Antwerpen in noordelijke richting om via de grens van de Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant in het Volkerak uit te monden. Het Volkerak maakt onderdeel uit van het Rijnsysteem. Het kanaal heeft een lengte van meer dan 30 kilometer, waarvan circa 4,6 km op Belgisch grondgebied, vanaf de havens van Antwerpen tot de grens met Nederland. Het totale oppervlak van dit deel bedraagt bij een gemiddelde waterbreedte van ongeveer 150-180 meter iets meer dan 59 hectare. In totaal bevinden zich twee sluizen in het kanaal, geen van deze sluizen bevindt zich echter op Belgisch grondgebied.
Het Schelde-Rijnkanaal heeft een waterdiepte van 4,0 tot 7,0 meter op het kanaal en een waterdiepte van 3,0 tot 5,5 meter in de kanaalverbreding (buitenbocht). Er is sprake van een zanderige bodem, al lijkt er plaatselijk ook enig klei aanwezig. Er is geen sliblaag aanwezig.
Lichte tot matige stroming. Bijna geen plantengroei.
Afgesloten door de kreekraksluizen die er voor moeten zorgen dat er niet te veel zeewater in het zoetwater terechtkomt. In de buurt van de sluizen is er toch een groot deel brak water. Ook de vispopulatie daar toont aan dat we bij zee zitten.
De oevers zijn in beton met een minimum hoogte tot het water van 1 meter.
Het is een bijzonder groot en breed kanaal met veel scheepvaart, waaronder zeer grote schepen.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2015:
In het Schelde-Rijnkanaal zijn in totaal 17 vissoorten gevangen. Het merendeel van deze vissoorten betreft mariene soorten.
Ansjovis, brakwatergrondel, fint, harder, haring, koornaarvis, sprot, zandspiering en zeebaars, paling, baars, brasem, driedoornige stekelbaars, snoekbaars, rietvoorn, spiering en zwartbekgrondel.
De soorten snoekbaars, spiering, sprot en zwartbekgrondel zijn op vrijwel alle locaties in het kanaal aangetroffen. De hoogste soortenrijkdom bevindt zich ten hoogte van de kanaalverbreding.
Het visbestand in het Schelde-Rijnkanaal is geschat op slechts 3,4 kg/ha en 845 stuks/ha. De totale visbiomassa bestaat voor een aanzienlijk deel uit snoekbaars (33%), spiering (18%), baars (18%) en sprot (13%). Van de soorten snoekbaars en baars zijn enkele grotere exemplaren gevangen (> 40 cm), leidend tot een relatief groot aandeel in de totale visbiomassa. Bij de soorten spiering en sprot wordt het relatief grote aandeel in de totale visbiomassa veroorzaakt door de relatief grote aantallen vis. De spiering is hierbij de meest voorkomende vissoort (50%), gevolgd door driedoornige stekelbaars (28%) en sprot (14%).
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap. 
Hengelen is toegelaten vanaf kanaaldok B3 tot de Nederlandse grens.
Bijzonderheden Eerder een water voor de werphengel. De oevers zijn vaak zeer glad.
 Stekken ---De vaargeul brengt vaak moddervette paling en dikke snoekbaars.
---In de rustiger kom ten noorden van de Noordlandbrug kan prima gevist worden op brasem.
---vangstmeldingen van paling tot 3 kg.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.