klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Brugge - Damme - Sluis / Damse vaart
Foto's

 
Plan  
GrKlik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De Damse vaart is gelegen in de provincie West-Vlaanderen en loopt van Brugge tot de Nederlandse plaats Sluis. Het kanaal heeft een lengte van 13,6 km en beslaat een oppervlakte van 32 hectare. Het kanaal wordt door een sifon verdeeld in twee stuwpanden, te weten:  Brugge – Sifon en  Sifon – Sluis De sifon is verstopt en daardoor niet passeerbaar voor vis. De gemiddelde breedte is 24 meter en de diepte varieert tussen drie en vier meter.
Het tweede deel is het meest beviste.
Oevers meestal natuurlijk met een begroeiing van riet, lis en waterlelies, een van de weinige kanalen met een natuurlijke begroeiing. 
De omvang van het visbestand is in vergelijking met andere gelijkaardige kanalen groot.
 
Vissoorten

Visbestandsopname 2016 Stuwpand Brugge– sifon:
Er zijn 11 vissoorten aangetroffen: Baars, brasem, blankvoorn, karper, kolblei, paling, pos, snoek, snoekbaars, zeelt, zonnebaars en de zwartbekgrondel.
De visbiomassa wordt geschat op 256kg/ha en de visdichtheid op 13 300 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd door karper (52%), blankvoorn (20%) en brasem (9%). Van karper en brasem wordt de aanwezige biomassa gevormd door adulte exemplaren. In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door baars (64%), blankvoorn (28%) en pos (5%).
Tijdens de elektrovisserij zijn twee spiegelkarpers gevangen.
Het roofvisbestand bestaat uit snoek (2,7 kg/ha) en baars (2,4 kg/ha).
De bezetting van roofvis is beperkt in verhouding tot het aandeel prooivis.
Visbestandsopname 2016 Stuwpand Sifon-Sluis:
Er zijn 13 vissoorten aangetroffen: Baars, brasem, blankvoorn, karper, kolblei, paling, pos, driedoornige stekelbaars, snoek, snoekbaars, riet-/ ruisvoorn, bittervoorn en zeelt.
De visbiomassa wordt geschat op 434 kg/ha en de visdichtheid op 15 283 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd doorpaling (27%), blankvoorn (18%) en brasem (18%). De biomassa bestaat voornamelijk uit exemplaren > 41 cm. In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (65%), brasem (16%) en baars (14%).
Het roofvisbestand bestaat vooral uit snoek (61,4 kg/ha) en in beperkte mate uit baars (0,8 kg/ha).
 

Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden

Het is een prachtig water voor de matchhengel of de vaste hengel , met een dobber van 6 gr  tot 10 gr, kan je in de meeste gevallen wel volstaan.

Het enige nadeel echter aan de Damse vaart, zijn de zeer lange ononderbroken rietkragen. Slechts waar witvissers of karpervissers een visplaats gecreŽerd hebben kom je plaatselijk aan het water. In bepaalde zones van de Damse vaart is er een smalle betonnen boord vůůr die rietkraag.

Karpervissers komen hier zeker aan hun trekken, het is niet meteen een gemakkelijk water maar er zwemmen wel vissen rond van +20kg.

Roofvishengelaars kunnen hier nog wel een snoekje vangen, in de wintermaanden zie je op de diepere stekken nog wel eens hengelaars op snoek en snoekbaars die met dood of levend aas vissen.
 

 Stekken Vroeger kwam ik hier geregeld snoeken met levend en kunstaas, zelden zonder succes, maar ik wist er ook menig mooie ruisvoorn te vangen boven de 1.5 kg. 
Deze vaart was ook het toneel voor het wereldkampioenschappen hengelen.
***Geen specifieke stekken, over de gehele lijn goed.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.