klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Vijver van Horst
Foto's
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens

Kasteel van Horst. Horststraat 28. 3220 Holsbeek.

De vijver van Horst te Sint-Pieters-Rode, een deelgemeente van Holsbeek, is gelegen in een prachtig kasteeldomein van 113ha dat in 2007 werd aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Je treft er twee vijvers aan, de grote vijver blijft voorbehouden voor leden van hengelclub “ De Horstvissers “.
Op de kleine vijver, toch nog goed voor 15,6ha kan iedereen een lijntje uitgooien die in het bezit is van een visvergunning van het Vlaams Gewest.
Lengte 150 meter. Breedte 104 meter. Diepte 0.5 tot 1.5 meter.
Oevers natuurlijk. Weinig plantengroei.

 
Vissoorten Visbestandsonderzoek 2018:
In totaal zijn acht vissoorten aangetroffen namelijk, aal, baars, blankvoorn, blauwband, giebel, (spiegel-) karper, rietvoorn en snoekbaars.
De omvang van het bestand wordt geschat op 474,8 kg/ha en 2.097 stuks/ha, hetgeen een fors bestand is. De visbiomassa bestaat met name uit giebel >16cm (63%) en karper >26cm (32%). Voor de overige soorten is het aandeel beperkt (1%). Op basis van aantallen komt giebel het meest frequent voor (73%). Snoekbaars heeft op basis van aantal eveneens een relatief groot aandeel (15%). Voor de overige soorten is het aandeel laag (<5%).
Op basis van aantallen is het aandeel grote vis opvallend hoog (80%).
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Momenteel wordt de Kleine vijver Horst bezocht door een tweetal typen hengelsporters, namelijk recreatievissers en karpervissers. De volledige doelgroep bestaat zowel uit jeugd als senioren. Met uitzondering van feestdagen wordt er geen extreme drukte waargenomen. Aangenomen mag worden dat de hoge dichtheid aan giebel en karper voor voldoende plezier zorgt. De hengelaars zijn (zover vernomen) tevreden wat betreft de vangsten.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.