<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Vladslovaart
Foto's

Foto:  Filip Lauwyck
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens

De vaart ontspringt in Bovekerke en Werken, waar verschillende grachten samenstromen in de Molenbeek. Die stroomt verder in westelijke richting zijdelings langs de Handzamevaart en wordt vanaf Vladslo Zijdelinggeleed genoemd. Ten oosten van Diksmuide buigt het tracé zich af naar het noorden naar Beerst en wordt verder Vladslovaart genoemd. Vanaf daar ligt de bedding meestal maar enkele tientallen meters van de IJzer. De vaart loopt nog verder noordwaarts langs Leke, Schore, Mannekensvere om in Nieuwpoort uit te monden in de Kreek van Nieuwdamme en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort.
 

Vanaf de bron tot het dorpje Esen heeft de vaart slechts een diepte van 30-50cm, de visstand is hier dan ook zeer beperkt. Meer stroomafwaarts vanaf de dorpen Keiem en Beerst tref je een goede visstand aan.

1: Diksmuide Bovenkerkestr. Slechts 0.5 tot 1 meter breed en 30 cm diep.
2: Diksmuide Zijdelingestr.
Natuurlijke oevers met steile taluds. 6 meter breed en 1meter diep.
3: Middelkerke Busbruggestr. 11 meter breed, oevers  in beton met steile taluds. 
4: Middelkerke Rattevalstr. 11 meter breed, oevers in beton met steile taluds. 
 

Vissoorten

Het visbestand op deze vaart bestaat uit een een 15 tal vissoorten :paling, brasem, kolblei, giebel, karper, riviergrondel, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, snoek, driedoornige en tiendoornige stekelbaars, pos, baars en snoekbaars.

Kleine baars, giebel en blankvoorn worden er het meest gevangen.

Visbestandstaalname IBW. Okt. 2001.
Vangst overzicht: Op staalname plaats 1 (Bovenkerke) kwam enkel grondel karper en voorn voor. Op dit punt is de Vladslovaart ook heel wat kleiner. 
In totaal werden er 15 vissoorten gevangen, 2207 stuks.
Baars 779 - giebel - 631 - blankvoorn 433 - blei 176 - karper 33 - grondel 44 - paling 6 - brasem 8 - bittervoorn 1 - rietvoorn 2 - snoek 1 - snoekbaars 9. 
De dominante soort in gewicht/aantal is giebel gevolgd door blankvoorn.
Roofvis is er beperkt tot enkele snoekbaarzen en opvallend veel kleine baarzen.
Bepoting: in 2000 werden er 5000 stuks snoekbroed uitgezet.
 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
   
 Stekken Een van de waters waar nog geregeld gepeurd wordt.
Ook het snoekbestand is nu behoorlijk, alhoewel klein van formaat.
 
 

De zone tussen Beerst en Schore is het meest bevist.

Deze zone is ook het gemakkelijkst bereikbaar, omdat de straat bijna evenwijdig loopt met de poldervaart.

Parkeren kan hier zeer gemakkelijk in de grasberm

 

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.