<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Watersportbaan Gent
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Lengte 2.3 km, ongeveer 100 meter breed en 2.5 tot 3 meter diep. 
Een van de meest beviste competitie wateren in Oost Vlaanderen.
Betonnen brede boord langs beide zijden die toelaat comfortabel te zitten met een plateau.
De vis zit zowel dicht als ver uit de kant, maar is soms moeilijk te vangen. Vaak is hier een felle onderstroom en er is ook een wisselende waterstand. 
 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In de Watersportbaan Gent zijn in totaal 19 soorten aangetroffen (exclusief hybride). De aangetroffen soorten zijn paling, alver, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, pos, snoekbaars, rietvoorn, tiendoornige stekelbaars, zeelt, winde, blauwband, brasemblei, graskarper, zilverkarper, harder en snoek.
De omvang van het visbestand is geschat op 285 kg/ha en 18.645 stuks/ha. Er is hiermee sprake van een omvangrijk visbestand in vergelijking met gelijkaardige wateren.
Het grootste deel van de totale visbiomassa bestaat uit blankvoorn (38%) en in minder mate uit zilverkarper (16%, op basis van de vangst van vier exemplaren, waaronder een van 22kg), brasem (15%), baars (12%) en giebel (6%). Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (63%), gevolgd door baars (26%). Pos (6%) en brasem (4%)
De hengelvangsten bevestigen dat brasem het grootste biomassa aandeel heeft in de IJzer. Er zijn in 2016 procentueel gezien namelijk duidelijk meer brasems dan voornachtigen met de hengel gevangen in de IJzer.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden Soms zijn hier kano en roeiwedstrijden. Je kunt deze dagen best vermijden.
 Stekken ***De betere plaatsen zijn vooral daar waar de Leie-armen inkomen en iets verder aan het bos, maar overal elders vangt men ook zijn deel.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.