<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Webbekomsbroek
Foto's
 
klik op de foto voor een vergroting
Plan


Klik op de kaart voor een vergroting
 
Gegevens

Natuurreservaat Webbekoms Broek

Omer Vanaudenhovenlaan 48

3290 Diest

E314, afrit 25 Halen, richting Diest

De vijver Webbekom is gelegen nabij de plaats Webbekomsbroek.
De visvijver is gelegen aan de rand van het wachtbekken van het webbekomsbroek.
De vijver heeft een oppervlakte van 1,6 hectare.
Lengte 230meter. Breedte 60 meter. De vijver is vrij ondiep ongeveer 1 meter in de diepste delen en 0.5 m in het ondiepe zuidelijke deel.  De oevers zijn meer natuurlijk en er is lokaal sprake van afkalving. De volledige westoever kenmerkt zich door overhangende bomen.
Het doorzicht in de vijver bedroeg tijdens de bemonsteringen gemiddeld 0,3 meter. Er is een grote hoeveelheid slib op de bodem aangetroffen. De dikte van het slibpakket varieerde van 0,3 tot 1 meter. Op de sliblaag is een laag draadwier waargenomen.
Er is een rijke oevervegetatie aanwezig, vooral brede rietgordels en lisdodde.
Verder is er een goed ontwikkelde watervegetatie, vooral in het ondiepe deel.
 

Vissoorten

Visbestandsopname IBW  2018:
In totaal zijn tien vissoorten aangetroffen namelijk, aal, baars, blankvoorn, blauwband, brasem, giebel, karper, snoek, zeelt en zonnebaars
De omvang van het visbestand is geschat op 104,9 kg/ha en 4.123 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit snoek (51%). Paling (17%), zonnebaars (16%) en zeelt (8%) hebben eveneens een relatief groot aandeel. Voor de overige soorten is het aandeel zeer beperk (<3%). Op basis van aantallen heeft zonnebaars het grootste aandeel (81%), gevolgd door zeelt (10%). Voor de overige soorten is het aandeel laag (<3%).
 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Momenteel wordt het Webbekomsbroek bezocht door een tweetal typen hengelsporters, namelijk recreatievissers en karpervissers. De volledige doelgroep bestaat zowel uit jeugd als senioren. De meeste bezoekers zijn te vinden in de lente en zomer en kan oplopen tot meerdere hengelaars per dag. In de zomer is het vissen in verband met de vegetatie op sommige locaties lastig. Karpervissers prefereren de open stekken.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.