klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Wielsbeke Domein hernieuwenburg
Foto's
     
Foto genomen vanaf: U bevind zich hier.
Plan

 

Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Geen echt grote noch diepe vijver. Diepte circa2 meter. 
Vissoorten Belangrijkste soorten: Karper - brasem - bliek
Vergunning

Artikel 1: Vergunning

Iedereen die wil vissen in de gemeentelijke visvijver Hernieuwenburg te Wielsbeke moet in het bezit zijn van een geldige dagvergunning of abonnement, afgeleverd door de Dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur van Wielsbeke:  

-              De dagvergunning geldt voor de periode van 24 uur en wordt ter plaatse verkocht door de aangestelde toezichter, hetzij voor 1 vislijn, hetzij voor 2 vislijnen;

-              Het abonnement geldt voor 1 of voor 2 vislijnen voor de periode vanaf de eerste maandag van maart tot 30 oktober, uitgezonderd de periode (s) waarin het verboden is te vissen.  De abonnementen worden verkocht op het secretariaat van de Dienst Vrije Tijd, gevestigd te 8710 Wielsbeke, Hernieuwenstraat 14

De dagvergunningen en abonnementen zijn op naam en niet overdraagbaar.

Artikel 2: Tarieven

De tarieven van de dagvergunningen en de abonnementen worden vastgesteld door de gemeenteraad als volgt:

1.       Abonnement 1 of 2 lijnen  lijnen wielsbekenaar/2 lijnen niet wielsbek

 
                                             wielsbekenaren     niet wielsbekenaren
Tot en met 12 jaar                       7.5 of 15 €                 20
13-18 jaar                                     15 of 30 €                 45
vanaf 19 jaar                                 30 of 60 8                80

 

2.       dagvergunning

Voor een dagvergunning betaal je 3,00 € per lijn en per dag (max. 2 lijnen).

Artikel 3: Hengels

Elke dagvergunning of abonnement geeft recht te vissen met maximum twee hengels, elk voorzien van n enkele haak.  Het bezit van meerdere vergunningen mag geen reden zijn om met meer dan twee hengels te vissen.

Er mag alleen worden gevist vanaf de oevers van de vijver, uitgezonderd op de afgebakende zones voor beplantingen en de paaiplaatsen voor de vissen.  Deze zones zullen worden aangeduid door een verbodsbord.

Onder hengels wordt verstaan: enig snoer, dat van een roede is voorzien, welke ook het gebruikte aas moge zijn.  Het gebruik van de hengels is slechts geoorloofd voor zover de visser zich in de mogelijkheid bevindt de hengel voortdurend te bewaken.

Artikel 4: Toegelaten uren, toegelaten periode

Er mag uitsluitend gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang vanaf de eerste maandag van maart tot 30 oktober.  

Het is ten strengste verboden ’s nachts te vissen en (of) nachtlijnen of fuiken te leggen.

Artikel 5: Leefnet, toegelaten vangsten, aas, voeder

Er mag onder geen enkele voorwaarde een leefnet, kuip of emmer worden gebruikt om levende vis in te bewaren, behoudens indien uitdrukkelijk toegelaten door het College van Burgemeester en Schepenen n.a.v. de organisatie van een hengelwedstrijd.  

De gevangen vis dient onmiddellijk in het water worden teruggezet. De vis wordt onthaakt op een daarvoor voorziene onthakingsmat of in een kuip gevuld met water.

Een aangepaste onthaker behoort tot de uitrusting van elke sportieve visser.  Het wordt niet toegestaan om te vissen zonder beschikbare onthaker.

Het vissen mag worden beoefend met om het even welk aas: zowel levend-, dood- als kunstaas.

Artikel 6: Viszetten – verwijderen

Het is ten strengste verboden om vissen uit de vijver te verwijderen, op gelijk welke wijze, alsook om  vreemde vissen in de vijver uit te zetten, behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel 7: Kinderen

Het vissen door kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt, is enkel toegestaan indien ze vergezeld zijn van hun ouders of familieleden. Deze moeten in de onmiddellijke nabijheid van deze personen blijven.

Artikel 8: Tenten, kamperen

Het gebruik van tenten en kamperen rond de vijver is ten strengste verboden. Alleen het gebruik van een (vissers) regenscherm is toegelaten om zich te beschutten tegen regen, koude of wind.

Artikel 9: Vuilnis

Het is verboden om afval zoals flessen, blikjes, plastiek, papier, etensresten of stukken nylondraad achter te laten aan de vijver. Elke visser, bezoeker, wandelaar,..  is verplicht alle vuilnis in de daartoe bestemde vuilnisbakken te werpen.

Artikel 10: Controle, sancties, toezichter

Iedereen die in het bezit is van een geldige vergunning of abonnement wordt geacht het reglement te kennen en ook toe te passen.

Elke overtreding op het reglement zal  leiden tot een onmiddellijke inbeslagname van alle vismateriaal (en toebehoren) en (of) het onmiddellijk intrekken van de dagvergunning of abonnement.   Enkel het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om te oordelen over de teruggave van het vismateriaal en/of het abonnement nadat zij hierom schriftelijk werd gevraagd.

De toezichter (s), aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, zijn bevoegd om de naleving van het reglement te controleren.

 
Bijzonderheden Zelf viste ik er een voormiddag in augustus 2012 met de quivertip. Het was een vrij warme en zonnige dag.
Als lokaas werden maden en mas tegen de binnenoever geschoten.
Als aas mas en maden. 
Gevist werd erop circa 2 meter van de binnen-oever.
De vangst bedroeg een 8 tal brasems, wat voorn en verder hoofdzakelijk kleine karpers van 500gr tot 2 kg.  Deze laatste in behoorlijke hoeveelheid. Een 15 tal op een voormiddag vissen.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.