<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Zevenbronnen/Sint Genesius Rode
Foto's
 
klik op de foto voor een vergroting
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het domein van Zevenbronnen ligt in op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode en Dworp (Beersel).
Zevenbronnen telt momenteel 14 vijvers. Op de grootste is hengelen toegelaten.
Lengte 260 meter. Breedte tot 65 meter.
De Zevenbronnenvijver heeft een oppervlakte van 4 ha en maximale diepte van 1,5 meter. De oevers van het water zijn dicht begroeid met overhangende bomen en op enkele plaatsen groeit riet. De bodem bestaat uit een dikke laag slib en er was tijdens de bemonstering enige mate van vegetatie aanwezig, voornamelijk waterlelies. Op enkele plaatsen is flab (draadalgen) aangetroffen. Het water wordt doorkruist door de Zevenbronnenbeek, waardoor het water gedurende het gehele jaar van doorstroming wordt voorzien.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2017:
In de Zevenbronnenvijver zijn acht vissoorten aangetroffen. Baars, brasem, driedoornige stekelbaars karper, paling, bittervoorn en zeelt.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door brasem (64%) en paling (23%). Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door baars (65%) en paling (27 %).

Het visbestand wordt sterk gedomineerd door brasem, echter zijn vrijwel uitsluitend oudere vissen gevangen. De voornaamste roofvis is de snoek en andere soorten zoals de baars en paling.
Er is ook een mooi bestand van grote karper.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.