<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Zuid Willemsvaart
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De Zuid-willemsvaart is een van de oudste kanalen van Belgie. Voltooid in 1826.
De Zuid-Willemsvaart is gelegen in de provincie Limburg. De Zuid-Willemsvaart begint in Maastricht (Nederland) en bereikt ten zuidoosten van Lanaken Belgisch grondgebied. Via de plaatsen Rekem, Dilsen, Neeroeteren en Bocholt loopt het kanaal in noordwestelijke richting door Limburg. Bij het plaatsje Lozen bereikt de Zuid-Willemsvaart de grens tussen BelgiŽ en Nederland. In Nederland loopt de ZuidWillemsvaart door naar Den Bosch, alwaar deze in de Maas uitmondt. Bovenstrooms van Lanaken staat de Zuid-Willemsvaart in verbinding met het Albertkanaal.
In het Belgische deel van Limburg heeft de Zuid-Willemsvaart een totale lengte van 43,9 kilometer. Het totale oppervlak bedraagt 179,4 hectare. De gemiddelde breedte van de vaart ligt hierbij net boven de 40 meter. Plaatselijk bevinden zich verbredingen in het kanaal. De Zuid-Willemsvaart bezit in het midden grotendeels een diepte van circa 3 meter. Meer bovenstrooms zijn plekken met een grotere waterdiepte, tot circa 5 meter, aanwezig. De oeverzone van de Zuid-Willemsvaart wordt gekenmerkt door een steil talud. De oevers zijn vrijwel volledig beschoeid met stortsteen (overgoten met beton) of door middel van palen (met doek). Rond de eeuwwisseling zijn op een 30-tal paaiplaatsen (plasbermen) aangelegd op de Zuid-Willemsvaart. Het betreft voornamelijk binnendijkse paaiplaatsen en slechts een klein aantal zijn buitendijks (te Kaulille en te Bree-Beek).

De Zuid-Willemsvaart is primair een scheepvaartkanaal. De intensiteit van de beroepsscheepvaart is doorgaans verspreid over de weekdagen. Op zaterdag is er minder beroepsscheepvaart aanwezig op het kanaal.
 
Vissoorten Visbestandopname  2018:
Bij de visstandbemonstering in de Zuid Willemsvaart zijn in totaal 19 vissoorten aangetroffen:  snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, pos, snoekbaars, ruisvoorn, zeelt, kopvoorn, sneep, winde, Kesslers grondel, marmergrondel, roofblei, zonnebaars en zwartbekgrondel, snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, pos, snoekbaars, ruisvoorn en zeelt, Kopvoorn, sneep, winde, Kesslers grondel, marmergrondel, zwartbekgrondel, roofblei en zonnebaars.
De omvang van het visbestand in de Zuid Willemsvaart is geschat op 29,2 kg/ha, hetgeen een gering bestand is. De visbiomassa wordt grotendeels gevormd door de algemeen voorkomende eurytope soorten blankvoorn (40%), baars (19%) en zwartbekgrondel (12%). Andere vissoorten die een relevant aandeel in de totale biomassa hebben, zijn snoekbaars (8%), aal (7%), snoek (5%) en Europese meerval (4%). Van de rest van de soorten is het aandeel gering
Uit de resultaten valt op te maken dat de aangetroffen visbestanden in de verbredingen een veelvoud zijn van de visbestanden op het kanaal zelf.

HENGELVANGSTEN WEDSTRIJDEN:
De samenstelling van de vangst bestond tot 2016 voornamelijk uit voornachtigen. In 2017 en 2018 worden met name overige soorten als baars en zwartbekgrondel gevangen. Het aandeel brasemachtigen is zeer beperkt.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden 1983: Vangst van de toen grootste schubkarper in BelgiŽ: gewicht 22.9 kg.
Voor die tijd een recordvis. Nu worden de vissen zodanig groot gekweekt dat het huidig record in BelgiŽ reeds boven de 37kg ligt, maar toen was dit nog niet het geval.
 Stekken Gekend voor een mooi bestand aan grote karper.
Verder wordt er veel gevist met de vaste stok, match- of feederhengel waar dan vooral voorn, brasem, winde en baars gevangen wordt.
De beste en rustigste stekken vind je in de zwaaikommen, voorts wordt er ook veel gehengeld in de buurt van bruggen en sluizen.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.