Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Barbus barbus/Barbeel
 

 
9.58 kg/100cm Wensum rivier Engeland 2008
Gevangen door: Chris Mack

Algemene kenmerken:
De barbeel behoort tot de familie van de karperachtigen die meer dan 210 geslachten en 2000 soorten bevat waaronder de Mahseer die ik apart behandel omdat ik die ooit nog eens hoop te vangen.
Verder zijn er in zuid Europa nog enkele interessante soorten die apart beschreven staan bij barbeel/soorten.
De barbeel is eenvoudig herkenbaar door zijn uitgesproken lichaamsbouw. Met zijn onderstandige bek herken je er direct een bodemazer in. De bek is uitstulpbaar met een paar baarddraden aan de mondhoeken en een tweede paar kortere aan de bovenlip.
De kleur varieert van bruin-groen tot grijs. De buikzijde is vuilwit tot witgeel van kleur.
Max. lengte/gewicht:
110cm/12kg. De gemiddelde maximale lengte is echter 60 tot 80cm met een gewicht van 4/5 kg. 
Leefgebied/gedrag:
De barbeel is een typische riviervis die wordt aangetroffen in de middenloop van de rivier, in zuurstofrijk, matig tot snelstromend water. Liefst met een schone bodem van zand, grind en keien.
De barbeel is een soort die zich over betrekkelijk grote afstanden kan verplaatsen in zijn leefgebied.
In het voorjaar zoeken de vissen de hoger gelegen gedeelten van de rivier op. Vaak in voorbereiding van het paaiseizoen. Paaien doet de barbeel in het voorjaar bij een watertemperatuur van 13 tot 18C.
Het paaien gebeurd in ondiep water, meestal minder dan 1 meter, op grindbanken met een flinke stroming.
In het najaar hebben ze eerder de tendens om rustiger en dieper water op te zoeken om te overwinteren.
In het algemeen prefereren de grotere barbelen de diepere, langzaam stromende delen. De kleinere zijn vaker te vinden in ondiepere, sneller stromende gedeelten.
Fourageren gebeurd vooral op de ondiepe, snelstromende grindbanken.
Van echte schoolvorming kan je buiten het paaiseizoen niet spreken, toch komen ze steeds in kleine groepjes van meerdere individuen voor. Deze groepjes bestaan meestal uit individuen van ongeveer dezelfde grootte. 
Eetgewoontes: 
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insectenlarven, wormen, kreeftachtige, weekdieren, plantendelen en soms kleine vis en visbroed.
Hij is meestal in de schemer en bij nacht het actiefst, al zijn ze ook goed overdag te vangen.
 
    
Foto's gekregen van Frans Vogels  www.barbelen.nl

Een uitgebreide studie over barbeel in PDF formaat kan je laden via deze link.

 VISTECHNIEKEN 

Uitgebreid behandeld in Vissen op/Barbeel

klik hier voor dit hoofdstuk
 

Enkele andere  barbeel soorten
Klik op de link.
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.