Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Carangues/Jacks/Trevallies

  Atlantisch     soorten  
 

     
Crevalle jack/Caranx hippos/Paardmakreel/Gewone jack
Max. lengte/gewicht: 124cm/32kg. Gemiddelde lengte 75cm. Meest voorkomend gewicht tot 2.5kg.
Leefgebied/gedrag: Voorkomend op dieptes tussen de 0 en -200 meter maar ook tot -350m.
Subtropisch. Rif geassocieerd. Vaakst voorkomend in de drop-off zone, maar zowel vanaf de surfzone tot rond diepwaterobstakels en rond stromingen en rotsformaties. Gaat ook brakwaterzones binnen zoals riviermondingen. Ook nabij zandige stranden en zeegras.
Voedsel: Kleine vis, krabben, garnalen. Veel voorkomende krachtige roofvis
     
Horse eye jack/Caranx  latus/Paard oog makreel/Big eye jack
Max. lengte/gewicht: 101cm/32kg. Gemiddelde lengte 60cm
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Zee en brakwater.
Dieptebereik 0 tot -140 m. Gemiddeld op 0 tot -20m.
Rif geassocieerd. Vaakst voorkomend in de drop-off zone, maar zowel vanaf de surfzone tot rond diepwater obstakels. Rond stromingen en rotsformaties. Gaat ook brakwaterzones binnen zoals riviermondingen. Voedsel:
Kleine vis en ongewervelden.
      
Senegal  jack/Caranx senegallus/tavett/safar/Carangue
Max. lengte/gewicht: 100cm/14kg. gemiddelde lengte 50cm
Leefgebied/gedrag: Tropisch. Kustwater. Zout en brakwater.
In de oppervlakte en middelste waterlagen tot op dieptes van -80 meter. Oudere exemplaren leven iets verder uit de kust  terwijl jonge exemplaren vaak in estuaria, lagunen en mangroven te vinden zijn. Voedsel: vis, krabben, garnalen.
Eigen vangsten: Senegal
   
African Threadfish/Alectis alexandrinus/Scyris alexandrinus/Yawal
Max. lengte / gewicht: 100cm/14kg
Leefgebied/gedrag: Tropisch. Kustwaters en tot -70 meter diepte. Volwassen vissen meestal solitair. Kleinere vis occasioneel in brak water. Voedsel: vis, krabben, garnalen en inktvis.
Eigen vangsten: Senegal - Sine Saloum delta - 1992 -max +/- 4kg
White trevally/Pseudocaranx dentex/Gestreepte jack
Max. lengte/gewicht: 122cm/max gepubliceerd gewicht 18kg. Gemiddelde lengte 40cm
Leefgebied/gedrag: Tropisch,
 Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, Indische en Stille Oceaan.
Meest voorkomend op  dieptes tussen de -10 en -25 meter, maar tot -238 meter.
Zout en brakwater. In kust gebieden, baaien en mangroven. Jonge vissen in mangroven.
Vormt scholen nabij het oppervlak. In diep water vaak nabij riffen.  
Voedsel:
vis, krabben, garnalen.
 
Leerfish/Lichia amia
Max. lengte/gewicht: 200cm/max gepubliceerd gewicht 50kg. Gemiddelde lengte 100cm
Leefgebied/gedrag: Subtropisch.

Meest voorkomend op dieptes tussen de 0 en -50 meter.
In kustwateren en estuaria. Occasioneel gaan ze ook lagere delen van rivieren op.  
Voed zich hoofdzakelijk met vis. Jonge exemplaren prefereren schelpdieren en ongewervelden. 
 
Amberjack/Greater amberjack/Seriola dumerili
Max. lengte/gewicht: 190cm/80kg.
Leefgebied/gedrag: temperatuurgebied 21 tot 30°c. Rift geassocieerd. Op dieptes van 0 tot -360 m. Subtropisch. Bewoont diepe zee riffen. Komt occasioneel soms kust baaien binnen.  Kleinere exemplaren vaak te vinden rond drijvende wieren of objecten in open zee en kustgebieden. Jonge dieren zowel in school vorm als individueel. Voed zich in de eerste plaats met vis.
 
 
Guinese Amberjack / Seriola carpenteri
Max. lengte/gewicht: max 72cm. Gemiddelt 40cm 
Leefgebied/gedrag:
Volwassenen komen over het algemeen voor in kustwateren boven het continentaal plat, vanaf het oppervlak tot ten minste 200 m. Ze voeden zich met inktvissen en vissen. Zijn beperkt tot gebieden waar de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 25°C, hun verspreiding wordt mogelijk beļnvloed door seizoensbewegingen van de watermassa van 18-27°C langs de Afrikaanse kust.
Oostelijke Atlantische Oceaan: Golf van Biskaje en Agadir, Marokko tot Angola, inclusief Kaapverdiė 
 
 VISTECHNIEKEN 

klik hier voor dit hoofdstuk
      
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.