Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Carangue/Jacks/Trevallies

Indo-Pacific  soorten
 

Giant trevally/Caranx ignobilis 
Max. lengte/gewicht: 170cm/80kg. Gemiddelde lengte 100cm
Leefgebied/gedrag: Dieptebereik van 0 tot -188m.
Tropisch. Zee en brakwater. Rif geassocieerd. Vaakst voorkomend in de drop-off zone, maar zowel vanaf de surfzone tot rond diepwater obstakels. Rond stromingen en rotsformaties. Gaat ook brakwaterzones binnen zoals riviermondingen. Ook nabij zandige stranden en zeegras.
Jonge vissen ook is estuaries.
Mannetjes worden zwart als ze eenmaal volwassen zijn. Ze jagen vooral op kleinere aasvissen zoals mullet, ballyhoo en haring, maar ook krab, inktvis en garnalen staan op het menu.
De meest geprezen en belaagde soort bij het vissen met oppervlakte poppers.
Eigen vangsten: Madagaskar 2011
  
Greater amberjack/Seriola dumerili
Typische Uiterlijke kenmerken: zilver/blauw met een gouden zijlijn, en met een bruine band oversteek over de ogen.  
Max. lengte/gewicht: 190cm/80kg. Gemiddelde lengte 100cm. De grootste van zijn soort.
Leefgebied/gedrag: Meestal te vinden op een diepte tussen de -20 en -70 meter, maar tot -360 meter. 
Subtropisch. Middellandse zee, Atlantische oceaan, Stille  oceaan, Indische oceaan.
Te vinden op diepe in zee gelegen riffen. Slechts occasioneel dicht bij de kust. 
Voedsel: Hoofdzakelijk vis  maar ook ongewervelden.
Een zeer gewaardeerde sportvis. Een zeer snelle zwemmer die aan de hengel vecht tot het uiterste. 
Eigen vangsten: Madagaskar
 
Bigeye trevally/Caranx  sexfasciatus
Max. lengte/gewicht: 120cm/18 kg. Gemiddelde lengte 60cm.
Leefgebied/gedrag: Zee en brakwater. Op dieptes tussen de  0 tot -146m.
Tropisch. Rif geassocieerd. Zowel vanaf de surfzone tot rond diepwater obstakels en open zee.
Rond stromingen en rotsformaties.
Gaat ook brakwaterzones binnen zoals riviermondingen. Kleinere exemplaren nabij zandige stranden en in ondiepe baaien (seizoengebonden).
Overdag vaak te vinden in grote zich traag verplaatsende scholen. Zoekt vooral bij nacht actief naar voedsel zoal kleine vis, krabben en garnalen.
Bleufin trevally/Caranx melampygus/Carangue bleu  
Max. lengte/gewicht: 117cm/43 kg.
Leefgebied/gedrag: Zee en brakwater. Dieptebereik 0 tot 190m. Tropisch. Rif geassocieerd. Zowel vanaf de surfzone tot rond diepwater obstakels en open zee. Rond stromingen en rotsformaties. Gaat ook brakwaterzone binnen zoals riviermondingen. Kleinere exemplaren nabij zandige stranden en in ondiepe baaien (seizoengebonden) Voedsel: Kleine vis, krabben en garnalen.
Eigen vangsten: Madagaskar 2011-2013
   
          
Pacific crevallejack/Caranx canimus
Max. lengte/gewicht: 101cm/19kg. Gemiddelde lengte 60cm.
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Zout en brakwater. Zowel in open zee als kustwaters. Vaak in ondiep water maar grote individuen tot op -300m. Ook in brakwater en soms in benedenloop van rivieren. Vormt scholen. Jonge vissen vaak in estuaries. Voedsel, hoofdzakelijk vis, krabben en garnalen
 

 
Black jack/Caranx lugubris
Max. lengte/gewicht: 100cm/17.9 kg. Gemiddelde lengte 70cm
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Zeewater. gewoonlijk op dieptes tussen de  -24 en -65 meter maar kan ook van -12 tot -354m. Zelden te vinden in ondiep water. Eerder een vis van de open Oceaan en helder water. Vormt soms scholen in de nabijheid van drop-off zones. Voed zich met kleine vis, meestal bij nacht jagend.
Eigen vangsten: Madagaskar 09/2011

 

Orange spotted trevally/Carangoides bajad/Gele makreel    
Max. lengte en gewicht: 55cm.
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -2 tot -50meter. Tropisch. Komt meestal voor in en op riften nabij de kust en op koraal in lagunes, ook in baaien. Meestal in gemixte scholen van formaat. 
Indo-West Päcific: Rode Zee, Golf van Aden, Perzische Golf, Golf van Oman tot Indonesië, Golf van Thailand, Filippijnen en Okinawa, Japan.
Eigen vangsten: Egypte Rode Zee, Hurghada.
 
Torpedo scad/Megalaspis cordyla/Torpedostekelmakreel
Max. lengte/gewicht: 80cm/4 kg. Gemiddelde lengte 45cm
Leefgebied/gedrag: Tropisch. Zee en brakwater. Op dieptes tussen de  0 tot -100m in kustwaters. Riftbewoner. Leeft  om en nabij het oppervlak in kustwateren. Schoolvormend.
Voedsel: Kleine vis.
Eigen vangsten Kenia.
 
 
Amberjack/Greater amberjack/Seriola dumerili
Max. lengte/gewicht: 190cm/80kg.
Leefgebied/gedrag: Temperatuurgebied 21 tot 30°c. Rift geassocieerd. Diepte van 0 tot -360 m. Subtropisch. Bewoont diepe zee riffen. Komt occasioneel soms kust baaien binnen.  Kleinere exemplaren vaak te vinden rond drijvende wieren of objecten in open zee en kustgebieden. Jonge dieren zowel in school vorm als individueel. Voed zich in de eerste plaats met vis.
 
 VISTECHNIEKEN 

klik hier voor dit hoofdstuk
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.