Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Tongschar/Microstomus kitt/Lemon sole
 
   
Max. lengte/gewicht: 65cm/3kg. Nederlands record 2003: 40.2cm 824gr.
Leefgebied/gedrag:  Noordoost Atlantische Oceaan en Noordzee. Langs de Nederlandse kust minder algemeen. Komt vooral voor op grof sediment (grind en schelpengruis) op een diepte van -10 tot -200 meter. Paait van april tot augustus op een diepte van -50 tot -150 meter. De eieren en larven leven vrij zwevend in het water. Jonge tongschar gaat bij een lengte van 15-20 mm naar de bodem.
Voedsel: Wormen, kreeftachtigen en schelpdieren.

Vistechniek:
Idem als voor tong.
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.