Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
FOREL/ SOORT 
 
Alle vissen die gewoonlijk forel genoemd worden behoren tot de familie Salmonidae, onderfamilie Salmoninae (echte zalmen). Enkele van de bekendste geslachten zijn:
Het geslacht Salmo (euroaziatische forellen) met de zeeforel, meerforel, beekforel.
Het geslacht Salvelinus (zogenaamde zalmforellen uit het noordelijk halfrond) met de Dolly varden, de amerikaanse meerforel, de stierforel, de bronforel, de trekzalm.
Het geslacht Oncorhynchus, Pacifische zalmen en forellen (Noord-Amerika en Oost-Siberie) met de roodkeelforel, de goudforel, de gila, regenboogforel en apache forel.

Het is bijna onmogelijk een overzicht te geven van alle ondersoorten, het verschil is ook vaak minimaal. Daarbij veranderd vaak de kleur in de paaitijd of verschilt die zelfs naargelang de vangplaats.
Ook worden sommige soorten benoemd met de naam zalm hoewel ze officieel tot de forellen behoren.
Hieronder dan ook enkele van de bekendste en enkele minder bekende maar opvallende soorten.
 

 
1: 21.77 kg/107cm Diefenbacker reservoir Canada Sean Conrad
2: eigen vangst
 

Regenboogforel/Salmo gairdneri/Oncorhynchus mykiss
De regenboog is beslist de meest voorkomende forel in zowat de gehele wereld.
De vinnen hebben meestal een roze kleur. De rug is groen en op de flanken lopen verschillende brede rooskleurige strepen. Op enkele uitzonderingen na paaien ze niet in Europese waters. De meeste worden dan ook kunstmatig gekweekt en uitgezet.
De steelhead is een gedurende enkele jaren in zee levende ondervorm van de regenboogforel die zoals zalm de rivier optrekt om te paaien.
Max. lengte/gewicht: Normaal tot max 8kg maar selectief kweken produceert vissen tot 14kg.
Max 120cm/25.4 kg 
Leefgebied/gedrag: Van oorsprong uit de koudere wateren van Noord Amerika. In helder, zuurstofrijk water. rivieren zeeŽn en meren. Deze forel mag beslist een internationale vis genoemd worden. In veel plaatsen uitgezet paste hij zich soms wonderwel aan. Er zijn zowel plaatselijke soorten die alleen in zoetwater voorkomen als trekkende vissen die hoofdzakelijk in zee leven en de rivieren opkomen om te paaien.
Ze leven van insecten, visbroed, viseieren, en grotere exemplaren vis.
Eigen vangsten: diverse in binnen en buitenland: Belgie, ierland, oostenrijk en ijsland.

   
 

   
 18.26kg - 103cm - USA - Little red rivier - 1992 - H.Collins
25 kg/124cm Lokve reservoir Croatie 1958

 
Eigen vangsten:  Ierland en IJsland
Beekforel/Salmo trutta fario 
Kleur en tekening varieert vaak sterk naargelang zijn omgeving. De hoofdkleur is meestal bruin, vandaar de Engelse benaming: brown trout. Het bruin is altijd bezaait met zwarte en rode stippen zonder vast patroon.
Max. lengte/gewicht: 100cm/20 kg. Beekforel groeit vrij traag. Vaak zijn ze in kleine bergriviertjes na een jaar pas 10cm groot en komen ze vaak niet groter dan een handlengte.
Leefgebied: Bovenstaand: het leefgebied in europa, al komt hij in alle werelddelen voor.
 

2 kleurvarianten.


1: 7.5kg/74cm  Barbe lake Canada 2006  Tim Matheson  2:
Eigen vangsten: Hintersee oostenrijk

Bronforel/Salvelinus fontinalis/brook trout/bachsaibling 
Typisch voor deze soort zijn de geel- of witgekleurde tekening op een donkergroene tot bijna bruin gekleurde rug. De rug, borst, aars en buikvinnen zijn zwart-wit gerand. foto's 2 varianten.
Max. lengte/gewicht: 86cm, gemiddelde lengte 26cm. Max gewicht 9.4kg.  Lengte en gewicht sterk afhankelijk van de plaats. In europa zelden groter dan 1kg. 
Leefgebied: De bronforel komt voor in het noordoosten van Noord Amerika. In Europa zijn er door uitzettingen kleine populaties in kalkarme beken en meertjes. Ze kunnen beter tegen water met een lage PH-waarde dan beekforellen waardoor deze vaak verdrongen worden en de bronforel hun plaats inneemt.

 

Foto 1: Ferox trout 14.4 kg - +/- 100cm - Engeland - Lake Awe - 2002. Foto 2: lake trout - 31kg - 130cm - geen sportvis - Zwitserland - Maggiore meer - 1926. Foto 3: Lake trout - 30.16kg - 145cm - Canada - Great bear lake - 1991 - R.Harback
Meerforel/ Ferox/Salmo trutta lacustris
Net als de bronforel is dit eigenlijk een zalmsoort en een ondersoort van de beekforel.  De kleur kan zeer verschillend zijn wat verwarrend kan werken.
Max. lengte/gewicht: 150cm/32 kg. De meerforel staat bekend als een buitengewoon snel groeiende vis, die reeds na 4 jaar 3kg kan wegen.
Leefgebied/gedrag: Zoals de naam zegt, leeft deze vis hoofdzakelijk in zuurstofrijke, ijskoude meren tot boven de 1800 meter. Jonge forellen houden zich op in de bovenste waterlagen, bij riviermondingen, onder taluds en rond en bij andere obstakels in het water en langs de oever. Grotere forellen bevinden zich in de zomer meestal dieper in de nog steeds zuurstofrijke waterlagen tot meer dan -100 meter. Ze komen slechts bij gelegenheid naar het oppervlak. Meestal in de vroege morgen, avond, s'nachts of na een langdurige regenbui. Pas vanaf midden april tot juni is de kans groter om ze in de bovenste waterlagen te vinden. In de hoogzomer en in langdurige warmere periodes zoekt de vis meestal terug de diepte op. Gedurende hun jeugd leven de meerforellen van kleine diertjes zoals insecten en larven. Naargelang ze ontwikkelen en groter worden schakelen ze over op bijna uitsluitend vis. 

 Foto: 15.26kg - 115cm - Zweden
Zeeforel/Salmo trutta trutta
In feite mogen we deze soort bij de familie van de beekforel klasseren. In tegenstelling met deze laatste brengt de zeeforel het meeste van zijn tijd door in zout water. Ze worden vaak verwisseld met zalmen.
Een goed kenmerk van de zeeforel is de kaakopening die verder naar achter doorloopt dan bij de zalm.
Hij heeft normaal ook meer zwarte stippen dan de zalm.
Max. lengte/gewicht: 140 cm/50kg. Het is een snelle groeier.
Leefgebied/gedrag: Tijdens de zomer en herfst trekken ze zoals zalm naar hun geboorterivier om er te paaien. Ze leven vooral van kleine vis en zachte krabben.

   

Beekridder/Trekzalm/Salvelinus alpinus/Artic char  
Wordt algemeen beschouwd als de stammoeder van alle bron een beekriddersoorten.
Max. lengte/gewicht: In zee tot 105cm en 16kg. Als koudwatervis leeft de zalmforel in zee, heldere rivieren en bergmeren. In meren meestal veel kleinere exemplaren. De grote van de vissen is van water tot water afhankelijk en er zijn talrijke locale rassen.
Er is ook een kleinere vorm die in bergmeren in de Alpen leeft: Salvelinus alpinus alpinus.
Deze laatste vorm is erg variabel in uiterlijk, groeisnelheid en gedrag.
Van meer tot meer kunnen er aanzienlijke verschillen zijn.  

Leefgebied/gedrag:
Van oorsprong komt de soort voor rond de poolcirkel waar ook verschillende ondersoorten voorkomen.
Hun gebied strekt zich echter uit van Noord Azie, Europa  over groenland tot de oostelijke en noordelijke kusten van Amerika. Trekkende vormen komen voor in de kustwateren van de Noordelijke ijszee bij Europa, AziŽ en Noord Amerika, aan de zuidkust van IJsland, bij Spitsbergen in Noord Noorwegen en in Rusland.
De meeste vissers kennen hem echter als de vis die voor extra attractie uitgezet wordt op forelvijvers. 
Ze geven de voorkeur aan een harde bodem. Het vangstseizoen begint in het voorjaar als het ijs smelt. Veel soorten zijn anadroom en trekken om te paaien en te overwinteren naar zoet water.
 

 
Dolly varden/Salvelinus malma
Max. lengte/gewicht: zogenaamde zalmforel. 80cm/13.5 kg.
Leefgebied/gedrag: Een van de meest verspreide salmoniden in Alaska. Er bestaan 2 soorten waarvan de ene meer noordelijk en de andere meer zuidelijker voorkomt.
Er zijn ook ondersoorten die elders voorkomen. Ondermeer in midden Amerika, Canada, Rusland en zelfs Japan. 
Er zijn zowel zeewater als zoetwater populaties. In het paaiseizoen trekken ze de rivieren op en krijgen hun rode kleur. De kleur van de vissen verschild ook naargelang hun verblijfplaats.
In zee zijn ze eerder zilverachtig terwijl ze in zoetwater donkerder zijn van kleur. 
Populaties die alleen in zoetwater verblijven zijn vaak dwergvormen of ze moeten in een rivier leven die in verbinding staat met zeer groot en productief meer.
Alhoewel een dolly Varden opvalt door zijn typisch kleedje, is het niet gemakkelijk om de bestaande ondersoorten uit elkaar te houden.   
Burmese trout/Raiamas guttatus
Max. lengte/gewicht:  30cm/1kg.
Leefgebied/gedrag:  Zoetwater, tropisch. AziŽ: India, Nepal, Thailand,  Mekong en Salween bassin, Peninsula en Myanmar. Schaduwrijke delen met modderige bodem in diepe bergstromen.  In medium en grote rivieren en sterk stromende bergstromen. 
Ze jagen op
insecten en kleine vis
Thailand: locale naam:Pla pak kwang. Visseizoen ganse jaar.
Stierforel/Salvelinus confluentus
Max. lengte/gewicht: 103cm/14.5kg Gemiddelde lengte 62cm.
In grotere rivieren en meren komen ze beduidend groter dan in kleine bergstromen
Leefgebied/gedrag: Is een nauwe verwant aan de Dolly varden en de trekzalm.  Komt voor in de Missouri rivier systemen, Oregon, Montana,
Canada, Columbia riversysteem, noord nevada, USA , noors californie.
Diepe pools van grote en kleine koude rivieren en meren. Engelse naam: Bull trout.
In sommige gebieden beschermd en terugzetten verplicht. Mannetjes krijgen in de paaiperiode een rode kleur. Is herkenbaar aan het ontbreken van zwarte stippen op de bovenvin.  
 
Goudforel/Oncorhynchus aquabonita
Max. lengte/gewicht:  70cm/5.1 kg.  Gemiddelde lengte 15/30cm. Over de 25 cm is reeds echt groot.
Staatvis van Californie. Subspecies van de regenboogforel.
Leefgebied: Noord Amerika.
 
Gile-Apache forel/Oncorhynchus gilea
Max. lengte/gewicht: Gemiddelde lengte 30/55 cm.
leefgebied: Gila rivier in Arizona en New Mexico. Verwant met de regenboog forel.

 

 

 VISTECHNIEKEN 


klik hier voor dit hoofdstuk

 
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.