Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Zalm/Soort 
 

De zalmen (Salmonidae) vormen de enige familie binnen de orde Salmoniformes. De familie telt 214 soorten vissen die zalmen, forellen of houtingen  worden genoemd. De term zalmen wordt meestal gebruikt voor de trekkende soorten, echter soms ook vanwege het grote formaat van de soort. Bijna alle zalm zoekt zijn voedsel op zee en komt om te paaien naar  rivieren. Er zijn twee soorten zalmtrekken, eenmaal  grote zalm en eenmaal tweejarige zalm. Het is juist tijdens deze trek dat de meeste vissers ze belagen. De periode waarop deze trek plaats vind verschild van rivier tot rivier en het is dan ook uiterst belangrijk dat je weet wanneer je de meeste kans maakt op juist die rivier waar je wil vissen. In sommige gebieden, waaronder noord Amerika en Canada vist men echter ook op zalm in zee.
Er zijn ook zeldzame zalm soorten die uitsluitend in zoet water leven.  
Voeding: insecten, week en schaaldieren, en op latere leeftijd vis.
Hier enkele van de bekendste soorten en een korte beschrijving. 

   
 
   
Foto 1/2 Eigen vangsten     Foto 3: 32.66 kg -174cm - Canada - Restigouche rivier - 1990

Atlantische Zalm/Salmo salar
Max. lengte/gewicht: Met een lengte van 150cm en een gewicht tot 30kg is dit de enige in Europa voorkomende wilde zalm.
Leefgebied/gedrag: Het grootste deel van zijn leven brengt de vis door in zee en trekt de rivier op om te paaien. Tijdens de paaiperiode worden de volwassen dieren donkerder van kleur met grote rode en zwarte vlekken. De mannetjes krijgen dan ook een omhooggekromde onderkaak. De grootste zalmtrek bestaat uit zalmen die slechts een seizoen op zee geweest zijn. Deze zalmen noemt men grilse.  Ze hebben een gewicht tussen de 1.5 en 3kg. De grotere zalmen trekken in het najaar de rivier op en noemt men winterzalmen.
De wilde zalm legt soms tot meer dan 3.000 km af om zich voort te planten in de Noord-Amerikaanse en Europese rivieren. De hele paaitijd duurt zowat 2 weken waarbij tot 25 duizend eieren per wijfje worden afgelegd. De jonge zalmpjes worden geboren in de bovenloop van de rivieren (zoet water) en zwemmen na een aantal jaren stroomopwaarts naar zee (zout water).

 

Taimen/Hucho taimen
Max. lengte/gewicht: De Hucho taimen (in de meeste talen ook gewoon taimen genoemd) is de grootste zalmachtige ter wereld, en daarom de droomvangst van iedere vliegvisser. De lengte - gewicht relatie is niet precies bekend, maar hengelvangsten van vissen van meer dan een meter lang en met een gewicht tussen de 30 en de 60 kg zijn geen uitzondering. De grootste taimen ooit gevangen had een lengte van 210 cm en een gewicht van 105 kg.
Leefgebied/gedrag: Het is een van de twee Europese zalmsoorten die leven in gebied door land ingesloten. De andere soort is de Donauzalm.
Deze soort komt voor in Rusland en Mongolië. In de
Wolga en de Petsjora tot aan de rivier de Amoer in het zuiden. Ook in delen van de Kaspische Zee, Noordelijke IJszee en delen van de Grote Oceaan.
De kleur van hun schubben varieert per gebied, maar meestal is de kop olijfgroen en de staart roodbruin. De vinnen zijn meestal donkerrood van kleur en de buik varieert van wit tot donkergrijs.
Donau zalm/Hucho hucho
De Donauzalm heeft een slank postuur en een bijna rolrond lichaam. De rug is roodachtig bruin gekleurd met donkere vlekken die de vorm van een kruis of een halve maan hebben.
Max. lengte/gewicht: Evenals de andere zalmen uit het geslacht kan de Donauzalm zeer groot worden.
De grootst gemeten Donauzalm was 1,65 m en woog 60 kg.
Leefgebied/gedrag: De Donauzalm is een trekvis, maar hij gaat toch niet zo heel ver van zijn territorium vandaan, ook niet tijdens het paaiseizoen. De zee mijdt hij zo veel mogelijk, alleen langs de Bulgaarse en Roemeense Zwarte-Zeekust zijn af en toe kleine groepen van deze vissen waargenomen. De Donauzalm komt oorspronkelijk voor in het stroomgebied van de
Donau. Deze zalm is ook geïntroduceerd in Poolse rivieren, het Bodenmeer, de Taag en de Rhône, want deze vis is een geliefd object voor vliegvissers.
Zij
paaien hoger stroomopwaarts op de grindbeddingen van berglandbeken. De mannetjes paaien als zij 3 tot 4 jaar oud zijn en ongeveer 1 kg wegen, vrouwtjes gemiddeld een jaar later als zij 2 tot 3 kg wegen.
De natuurlijke Donauzalm bestanden zijn sterk teruggelopen, de soort staat bijna overal in Europa als ernstig bedreigd op de Rode Lijst.
De Donauzalm zou bijna geen overlevingskansen hebben als de in het wild levende bestanden niet onder bescherming waren gesteld en steeds weer met dieren uit kwekerijen werden aangevuld.

   

Chinookzalm/Oncorhynchus tchawytscha
De vis staat bij de Amerikanen ook bekend als koningszalm, springzalm en ettelijke andere namen. Hij wordt bij de hengelaars beschouwd als een goede vechter en eetbare vis. Voor de hengelsport is dit ook een zeer gewilde soort vanwege het grote formaat. De zalmen zijn ontzettend krachtig, maar leveren minder spektakel in de vorm van sprongen en dergelijke dan de coho zalm.
Max. lengte/gewicht: I
s de grootste van de Pacifische zalmen. De vis kan een lengte bereiken van 150 cm en het hengelrecord was een exemplaar van 57 kg. De gebruikelijke gewichten liggen tussen de 9 (twee jaar op zee) en de 30 kg(5 à 6 jaar op zee)
Leefgebied/gedrag:
De chinookzalm blijft vaak in de buurt van de kust, afhankelijk van de breedtegraad kan er gedurende een bepaald gedeelte van het jaar langs de kust op chinook gevist worden.
De trekkende vissen in de zomer zijn voor hengelaars het interessantst omdat ze vlak langs de kust op niet al te grote diepte kunnen worden gevangen. Het is opvallend dat in veel streken de trekkende chinookzalm niet verder dan 100 meter uit de kust komt. Het is ook een vis die licht mijdt, zodat hij overdag op dieptes van -60 tot -80 meter voorkomt, maar 's ochtends vroeg wel op dieptes van minder dan een meter gezien wordt. Over het algemeen bevindt hij zich op waterdieptes van circa -15 meter. 's Winters wordt hij gevangen op dieptes van -30 tot -80 meter. Tijdens de voor- of najaarsruns zijn ze op rivieren in grote aantallen te vangen.
Het verspreidingsgebied loopt van de Baai van San Francisco tot de Tsjoektsjenzee in Rusland. Ze komen op onregelmatige basis voor in noordelijke Pacifische kustwateren. Chinooks zijn ook met succes uitgezet in Zuid-Amerika, met name Zuid-Chili, in de Grote Meren op de grens van de VS en Canada en in Nieuw-Zeeland.
Vissen strak tegen de bodem is altijd een goede gok voor chinook.

 

Cohozalm/Oncorhynchus kisutch
Max. lengte/gewicht: 108cm/15.2kg, gemiddeld gewicht 3.6 kg.
Leefgebied/gedrag: De coho komt voor in bijna alle rivieren van de westkust van Amerika en Canada en ook in Siberië en Japan. In 1967 zijn smolts uitgezet in rivieren aan de oostkant van Amerika en de Grote Meren en is daar één van de populairste sportvissen geworden.
Van juli tot oktober zwemmen de geslachtrijpe  cohozalmen naar hun geboorterivieren, vaak in grote groepen. Coho's zijn prachtig zilver wanneer ze het zoete water optrekken voor het paaien en zijn vrij gemakkelijk te vangen ondanks dat ze gestopt zijn met eten maar nog instinctief of uit agressie toehappen, zodat ze ook een zeer gewilde zalm zijn voor de sportvissers. Wanneer de coho langer op het zoete water verblijft verandert de vis. Hoe dichter de coho bij de paaigronden is, hoe moeilijker het wordt om hem te vangen. De vorm en kleur veranderen ook. De mannetjes krijgen de bekende haakbek en veranderen langzaam van zilver via roze naar diep rood en soms zelfs roodzwart. 
Het eerste jaar brengen cohozalmen door in zoet water. Ze worden dan nog smolts genoemd. Wanneer ze in de oceaan komen maakt de groeisnelheid een enorme sprong. Na twee jaar in de oceaan bereiken cohozalmen de
geslachtsrijpheid, bij een gewicht van drie tot zes kilo.  In zoet water prefereert cohozalm vrij traag stromend water met een bodem van fijn grind. Verse coho is een ware acrobaat die tijdens een dril vaak het water uitkomt.
Coho zalm kan je vaak dichtbij het oppervlak vinden, dit in tegenstelling tot andere zalmen. Vaak is het dan beter om zonder loodverzwaring te vissen.

Ketazalm/Oncorhynchus keta/Chum zalm/hondzalm
Max. lengte/gewicht: 100 cm/15.9 kg. Gemiddeld gewicht 4.5 kg.
Leefgebied/gedrag:
De naam verwijst naar de grote tanden die de vis voor het paaien krijgt. Ze trekken vaak over heel grote afstanden, maar zijn iets minder goede vechters.
In de open oceaan zijn de kleuren zilverachtig blauwgroen en ze hebben geen stippen zoals andere zalmen. Ze kunnen worden onderscheiden van de zilverachtige Cohozalm door de dunne staartwortel. Als de volwassen dieren gaan paaien krijgen ze purperachtige vlekken langs de flanken. De mannetjes krijgen een verlengde neus die "kype" genoemd wordt en de tanden worden vergroot.
Het is de zalmsoort die als laatste paait, vanaf november tot januari. Twee weken nadat ze zich hebben voortgeplant sterven ze.

    

Bochelzalm/Oncorhynchus gorbuscha/Roze zalm
Max. lengte/gewicht: De roze zalm is de kleinste van de anadrome Pacifische zalmen. Hij wordt maximaal 76 cm lang en wegen dan tot 6,8 kg. Over het algemeen worden ze niet ouder dan twee jaar en zijn ze 40 tot 50 cm lang en twee tot drie kilo zwaar.
Leefgebied/gedrag: De op zee verblijvende zalm is zilverkleurig met een groenblauwe rug. Als ze de rivier optrekken krijgen de mannetjes een heel kenmerkende hoge bult voor de rugvin. Kenmerkend zijn de grote zwarte vlekken op de rug en op de twee staartlobben.
In juli trekken ze de rivieren op. Ze paaien van augustus tot september in grindkuilen gegraven in snelstromende gedeeltes van de rivier. Na het paaien sterven alle ouderdieren onmiddellijk
 
Sockeyezalm/Oncorhynchus nerka
Max. lengte/gewicht: De vis kan maximaal 84 cm lang en 7710 gram zwaar worden.
Leefgebied/gedrag:
De zoutwatervorm is een slanke stevige vis met een zilverblauwe kleur met meer blauw naar de rug toe. Hij heeft wat kleine zwarte vlekjes in de buurt van de zijlijn. Hij is relatief grof geschubd en de bek is voorzien van kleine scherpe tandjes. De dieren in paaikleed zijn door de rode kleur onmiskenbaar. De mannetjes krijgen een kleine bochel voor de rugvin, de onderkaak en neus worden verlengd en de tanden groeien.
De sockeyezalm komt langs heel het noorden van de
Grote Oceaan voor van Japan tot de Klamath Rivier in Californië. De anadrome vorm paait daar van juli tot december in beken en zijrivieren van de Fraserrivier en rivieren die uitkomen in de Bristolbaai. Ze sterven een paar dagen na de paai.
 
 VISTECHNIEKEN 

klik hier voor dit hoofdstuk
 
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.