Klik hier om naar index droomvissen te gaan


Paling/Aal/Anguilla anguilla

 
 

Paling of Aal, beide namen zijn populair, is en blijft een alomgekende en toch nog steeds mysterieuze bewoner van onze viswaters.
Feit is echter dat door vervuiling, obstakels, aalscholvers en door nog onbekende redenen de paling steeds zeldzamer wordt. Het dilemma was dan ook of het wel zo verstandig was een hoofdstuk te weiden aan het vissen op paling !
Er zijn echter nog steeds een groot aantal palingvissers waarvan ook ik er nog steeds een ben, zij het dat ik niet meer zoals vroeger gericht op grote paling vis  maar nu alleen nog geregeld een peurnet bovenhaal. Het vissen op paling, vaak in de nachtelijke uren is en blijft dan ook een passie die ik je niet wil onthouden en waar ik vele uren plezier aan beleefde.

Algemene kenmerken

In Europese wateren stellen we dat er maar een soort paling voorkomt. Hoewel taxonomisch er wel verschillende soorten, ondersoorten en hybriden zouden voorkomen. Maar voor ons vissers is dat niet echt van belang. 
Uiterlijk kunnen ze iets verschillen in kleur door ouderdom of door habitat, maar ook door eetgewoonten. Zo zijn er palingen met een brede bek. Dit wordt veroorzaakt door een dieet van hoofdzakelijk vis waardoor er een breedtegroei van de bovenkaak ontstaat. Deze roofaal/breedkopaal vertoont echter geen genetisch verschil met de spitskop-aal.
De paling is te vinden in alle denkbare watertypes van de kleinste slootjes en poelen tot snelstromende rivieren en ook in zee.
De paling is vaak talrijker naarmate het water makkelijker bereikbaar is vanuit de zee. Dat heeft alles te maken met de manier van voortplanten en de jaarlijks terugkerende trek van de paling.
Paling plant zich immers niet voort in onze wateren maar trekt hiervoor naar zee.
Dit voorplanten gebeurd hoogstwaarschijnlijk in de Saragassozee. Dit is een trektocht van 6000km. Het paaiproces zelf is echter nog nooit door mensen waargenomen.
De kleine paling, glasaaltjes genoemd komen ieder voorjaar terug naar onze kust  Sommige blijven in zee en andere geraken op eigen kracht terug in het zoete water. Een groot deel wordt echter door de bevoegde instanties gevangen om uit te zetten of verder op te kweken.
De laatste jaren is de intrek van glasaal echter nog maar enkele procenten van wat het vroeger was.
Als visser zijn we dus sterk afhankelijk van de uitzettingen door de overheid. Die worden echter door het commercieel aspect en de hierdoor steeds hoger oplopende prijs voor glasaal steeds minder.   
Uitgebreide informatie over alles wat de paling aanbelangt kan je terugvinden op:
nl.wikipedia.org/wiki/Paling


Paling is een bodemvis. Jonge dieren leven in losse scholen en oudere dieren eerder solitair. Ze houden zich overdag meestal verscholen in de modder of tussen stenen en wortels. Vaak in holen en gaten waarbij alleen de kop naar buiten steekt.
 'S nachts zijn ze het actiefst, maar dat en meer over het gedrag van de deze dieren in waar en wanneer.

 
Voedsel:
Allerlei larven en waterdieren, weekdieren zoals mossel, kreeftjes en kleine ongewervelde, viskuit, en grotere paling kleine vissen.
Als aas kunnen we wormen, maden, vis, stukjes vis, lever, meat-worst,  ingewanden en kaas gebruiken , die in tegenstelling tot wat velen beweren, wel uiterst vers moeten zijn.

Max lengte/gewicht: 
De meeste palingen bereiken tussen de 5 en 15 jaar het schieraalstadium, dat is het moment voor ze volledig geslachtsrijp worden, en trekken naar de paaigronden.
Aal in afgesloten water kan dit niet of nauwelijks en blijft dan ook vaak zijn ganse leven in het water waar hij leefde. Al kan een paling ook korte tijd buiten het water verblijven en zo een landhindernis overbruggen. Maar je kan hier niet spreken van iets dat gebruikelijk gebeurd. Het is trouwens slecht sporadisch waargenomen. 
Eenmaal maakte ik het mee dat ik zeker honderd palingen in het oevergras zag kronkelen, dat was echter niet te wijten aan de palingtrek maar had alles te maken met de vervuiling van het water op dat moment. De paling was gewoon het vervuild kanaal uitgekropen. Wat deze paling van plan was heb ik helaas door gebrek aan tijd niet weten te achterhalen. Wel verwittigde ik de bevoegde instantie hiervan, maar kreeg hiervan achteraf nooit nog enige respons.

Mannetjes bereiken maximaal een lengte van 90cm en vrouwtjes tot 150cm.
Een grote paling is langer dan 70 centimeter en zwaarder dan 1.5kg.
Uit vangstmeldingen en literatuur van palingvissers mogen we aannemen dat alle
paling boven de 1.5kg reeds beschouwd wordt als zeer groot en boven de 2
kg als een recordvis. Alles daarboven is een zeldzaamheid. 

In september 1996 is in Nederland een recordvis gevangen van 135 centimeter bij 7kg. Deze vis werd in het Markermeer middels een fuik gevangen. Het RIVO in IJmuiden schatte de leeftijd van de paling op ongeveer 30 jaar.
De grootste vis die we op foto terugvonden met de hengel gevangen was een paling van 5.38 kg/123cm uit het Steinhube meer in Duitsland, 1960. 
 
Eigen vangsten:  Grootste ongeveer 2 kg.  Plaats: Zillebeke vijver. (geen fotos)
 

Grootste vis gevonden op foto


 

 VISTECHNIEKEN 

Uitgebreid behandeld in Vissen op/Paling

klik hier voor dit hoofdstuk
 
 
Speckled longfin eel/Anguilla reinhardtii
Max. lengte/gewicht:  200 cm/16.3 kg.
Leefgebied/gedrag: Deze paling is van een ander kaliber dan onze inheemse paling en komt alleen voor in tropische gebieden. Ondermeer in AziŽ en Oceanie, Oost AustraliŽ inbegrepen Tasmanie, Lord Howe.
Hij is te vinden in kust lagunes, rivieren, meren, moerassen, en afgedamde waters, maar prefereert  rivier.
Het is een langzaam groeiende paling en het duurt gemiddeld 23 jaar voor het mannetje geslachtsrijp is bij een lengte van ongeveer 73.5cm. Voor de vrouwtjes is het 20 tot 60 jaar en die zijn dan maximaal 1.56cm lang. Het oudste bekende vrouwtje was 106jaar en woog 24kg. Ze trekken naar zee om te paren. Waarschijnlijk bij Fiji en Tonga op grote diepte. De glasaaltjes komen na 15 maanden terug op de kust. Na het paren gaan de volwassen exemplaren dood. 
Voeding: schelpdieren, insecten en vissen, zelfs forellen.
Vistechnieken: In principe kan je dezelfde montages gebruiken als bij ons voor het vissen op paling. Daar de afmeting van deze soort paling erg groot kan zijn  moeten de lijndikte en het materiaal aangepast worden.
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.