Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Europese Snoek/Esox lucius
 

   
Foto: Jeroen Bouwer
Het vissen op snoek roept bij veel sportvissers emoties op.  Hoewel hij de laatste jaren wat verdrongen is door de snoekbaars, blijft het toch nog steeds de meest tot de verbeelding sprekende roofvis. Het is dan ook de grootste zoetwater roofvis van onze lage landen.  
Max lengte/gewicht: 
150cm/25 kg. NL record: 137.5cm/17.25kg. Een + 1 meter snoek wordt bestempeld als groot, en is zeker geen regelmaat, eerder een uitzondering.
Leefgebied:
Komt voor in bijna alle Europese waters, met uitzondering van  zeer snel stromend water. komt ook voor in de brakwaterzone van de Oostzee. 
Eetgewoontes:
Deze vis is een typische roofvis, en dat is duidelijk te merken aan zijn torpedoachtige lichaamsbouw, maar het is allesbehalve een vrij actieve jager. Meestal valt hij zijn prooien aan vanuit een hinderlaag. Alles wat zich dicht genoeg in zijn omgeving waagt, wordt gegrepen met een snelle uitval. Oudere snoeken, die waarschijnlijk aan snelheid ingeboet hebben door hun leeftijd zoeken ook vaak de bodem af naar prooien en kadavers. Jongere snoeken zijn meestal iets actievere jagers. Zij hebben vaak nog geen vaste standplaats veroverd  en gaan dus hun voedsel zoeken. Op het menu staan alle vissoorten en kleine waterdieren , en dit zijn vaak niet de kleinste. Hij pakt eenvoudig wat het meest beschikbaar is. Er is geen echt duidelijke trend wanneer de snoek wel of niet jaagt. Het is goed mogelijk hem op ieder moment van de dag te vangen, al zijn zo als steeds de ochtend en avond uren het productiefst. In de koude wintermaanden is hij wel minder actief, maar blijft eten, dan is het overdag vaak beter omdat de temperatuur dan vaak iets hoger ligt en de snoek dan iets actiever wordt.     
Eigen Vangsten
Op diverse locaties, maar nooit zwaarder dan 8kg. Max vangst 54 stuks van boven de 2kg op drie dagen.
   
 
 VISTECHNIEKEN 

Uitgebreid behandeld in Vissen op/Snoek

klik hier voor dit hoofdstuk
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.