Home                                            

                          
                        Deel 1   Deel 2  Deel 3 : Grondhaai
 
Vissen op haai - algemeen voor de soort

 
 Deel 2    
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Lokaas/Chummen  

Als er al een big-game vissoort is die vrij gemakkelijk en bijna altijd op lokaas reageert is dit zeker haai.
Het uitzetten van lokaas is dan ook uiterst belangrijk en wordt dan ook bijna altijd gedaan bij het vissen op haaien. Alleen kort bij stranden of op plaatsen waar mensen recreatief bezig zijn doe je dit echter nooit.
Het is immers niet ongewoon dat haaien tot aan de boot komen en zelfs in lokaas bijten die aan de reling bevestigt is. Vaak volgen haaien een boot die lokaas heeft uitgezet vaak kilometers voor ze hun interesse verliezen. Soms worden ze er zelfs zo wild van dat ze in zowat alles bijten dat in de omgeving ingeworpen wordt. En stel je dan even een surfer voor in de omgeving. De kans is klein maar je weet maar nooit, en je wil daarvan zeker niet de oorzaak zijn!
Waar doe je het lokvoer in.
Gebruiken we hier in europa vaak een wijdmazige zak of net om het lokaas in te doen en daarna aan het anker te bevestigen, voor grotere haaien in tropische gebieden is dit desastreus. Ze bijten zich vast in de zak en scheuren hem gegarandeerd in flarden. Verder is het soms nodig dat je het lokvoer ook moet binnenhalen. Bijvoorbeeld als je ook op de bodem vist terwijl je op een haai zit te wachten en je hier een grote vis aan de haak krijgt waarbij de boot moet volgen omdat je gebrek aan lijn op je molen krijgt.
Dus we gebruiken iets dat min of meer tegen haaitanden bestand is en vlug kan gerecupereerd worden.
Het eenvoudigst is een plastiek emmer met deksel van circa 10 liter waarin je gaten boord van circa 1.5cm. Deze bevestig je dan aan een nylon koord die aan de boot vast gemaakt wordt.
Vroeger bevestigde men vaak nog een boei aan de koord voor als je het lokaas wilde achterlaten bij het verplaatsen van de boot tijdens de dril en je het lokaasspoor niet wilde verliezen. Maar met de huidige GPS systemen die overal aanwezig zijn kan je nu je laatste visplaats terug opzoeken waardoor dit minder gedaan wordt. 

Soorten lokaas en hoeveelheid 
In een emmer kan je verschillende soorten lokaas gebruiken. Een van de meest gebruikte en effectiefste  is bevroren lokaas. Je kan hiervoor één maar beter nog twee emmers gebruiken
Heb je het geluk vanuit een gerenommeerde big-game haven te vertrekken, dan heb je soms de mogelijkheid reeds bevroren lokaas bij een lokale dealer aan te kopen. Twijfel niet voor de prijs, het zelf maken is geen prettig werkje !
Als hoeveelheid heb je op zijn minst 25 liter nodig. Vis je met twee emmers dan 2 maal 25 liter. Is het water echter zeer warm dan is zelfs een grotere hoeveelheid nodig zijn omdat het dan vlugger smelt.
Moet je het lokaas zelf maken dan heb je hiervoor in de eerste plaats vis nodig.
Dat kan om het even welke vis zijn die op dat moment beschikbaar is, maar vette vissoorten zoals makreel of haring hebben de voorkeur. Je hebt ongeveer 50kg nodig voor 45liter.
Deze worden gemixt of gemalen, waarna je er eventueel nog wat visolie in vermengt en daarna met water of bloed invriest. Doe dit in kleinere emmers of blokken zodat ze achteraf gemakkelijk in de lokaasemmer passen en deze eventueel ook kan bijgevuld worden als hij  niet volledig leeg is.
Het is een vies en stinkend werkje maar het loont echt de moeite.
Resten lokaas kunnen terug ingevroren worden en verliezen hierbij niets aan attractiviteit. Het blijft zeker tot 1 jaar goed in de vriezer.   
Heb je niet de mogelijkheid van bevroren aas dan kan je ook gewoon de vissen in kleine stukken snijden en wat pletten. Het geheel gaat dan zo in de aasemmer.
Nog enkele extra's:
--Is er in de buurt van je beoogde visplaats nog een andere boot die op haai vist, ga er dan minstens enkele km vandaan. 2 aassporen verminderen de kans op de vangst van haai op de beide boten.
--Start je met vissen dan kan je als extra, voor een vlugge start van een reukspoor wat vers bloed overboord gieten. Het liquide bloed verspreid zich iets vlugger en daarna is het aan het andere lokaas om een constant reuk en smaakspoor te leggen.
--Je kan ook een reukspoor aanleggen door de lokaas emmers overboord te zetten en dan 1 tot 1.5km zeer traag in de tegenovergestelde richting te varen. Zet hierbij zeker ook reeds een beaasde lijn uit.
--Waar je het lokaas aan de boot bevestigt maakt niets uit. Maar het is gemakkelijker als dat op een zichtbare en goed bereikbare plaats is. Alleen mag het geen plaats zijn waar het in de schroef kan komen als je de boot om de een of andere reden moet verplaatsen.
--Het kan ook helpen om met regel matige tussenpozen kleine stukjes (5cm) van olierijke vissen in het lokaasspoor te werpen. De kans is dan groter dat dieper zwemmende haai hogerop komt zoeken.
--Voorzie ook steeds een reeds beaasde hengel voor een haai die onverwachts opduikt vlak bij het lokaas aan de boot.

Aas   

Het best aas zijn de prooivissen die op het moment het meest voorkomen in het gebied waar je vist.
Tonijn, makreel, blauwvis en ballyhoo zijn enkele van de meest gebruikte aasvissen voor haai.
Maar pin je hierop echter niet vast, variëren in aas kan helpen om een aanbeet uit te lokken.
Levende aasvissen zijn het beste maar vaak een luxe. Het is immers niet evident om zomaar eventjes wat aasvissen te vangen. Toch is het zeker de moeite waard om het op zijn minst te proberen. Lukt het niet dan kan je nog altijd terugvallen op dode aasvissen en zelfs stukken vis. Soms maakt het zelfs weinig verschil.
Aasvissen kan je op verschillende manieren aan de haak bevestigen/riggen. Meest gebruikt is de haak gewoon door de kop. Haaien missen echter soms de haak indien deze alleen in de kop bevestigt is omdat ze de aasvis eerst doormidden bijten. Om dit te vermijden kan je een van de 2 onderstaande rig methoden gebruiken die ook goed te gebruiken zijn bij het trollend vissen. Maar er zijn nog talrijke andere manieren om het aas te bevestigen. De verschillende manieren waarop dit kan staan uitgebreid beschreven bij "Vistechnieken/Big-game vissen/Riggen" 


Waar/Wanneer/Hoe   

In tropische waters kan je haaien meestal het jaar rond vangen. Ze komen zowel dicht bij de kust als honderden km in zee ver van ieder land voor. 
Haaien die geregeld de kust aandoen en zelfs baaien binnen komen, zijn het gemakkelijkst te vinden.
Dit omdat die plaatsen ook meestal gekend zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn; Blacktip haaien in de Florida keys, Leopard haaien rond de kelp in zuid Californie of Sandbar haaien in de zomermaanden bij New Jersey.
Haaien die meestal niet in kustwateren komen zijn daarentegen moeilijker te lokaliseren. Sommigen fourageren enkel solitair terwijl anderen dit in kleine groepjes doen.
Verder zijn er enkele regels waar je je voordeel mee kan doen of waar je rekening mee moet houden.
---Vaak is de watertemperatuur bepalend. Mako haaien prefereren bijvoorbeeld duidelijk watertemperaturen tussen de 15 en 20 graden terwijl andere haaisoorten liever warmer of kouder verkiezen.
---Je kan je voordeel halen uit de aanwezigheid van hun natuurlijke prooivissen. Weet je een school prooivissen te lokaliseren dan mag je er van uitgaan dat er grote kans is op de aanwezigheid van haaien in de buurt. 
---Een andere mogelijkheid is te vissen in de buurt van vissersboten die hun visafval uit hun netten geregeld overboord gooien. Deze boten worden vaak gevolgd door haaien.
---De nachtelijke uren zijn meestal erg productief. Haaien gebruiken immers de bescherming van het donker om dicht onder de kust te jagen of om van dieper water naar het oppervlak te komen. Zeker een kustvisser kan hier zijn voordeel mee doen.
---Hou ook steeds in gedachte dat er meer haaien dicht bij de kust komen of er algemeen aangenomen wordt.
---Feit is ook dat een haai harder en agressiever vecht aan een zware uitrusting met een zwaar afgestelde slip, dan aan een lichtere uitrusting waarmee minder druk op de haai gezet wordt.
---Wil je een haai gaffen tracht dit dan te doen de eerste keer. Mis je dan is het vaak moeilijker om dit een tweede maal te doen. De haai ziet de boot nu als een reëel gevaar is een tweede maal veel agressiever. Beter is het dan om hem volledig uit te drillen.

Vissen op haai wordt meestal gedaan vanaf een stationeer draaiende boot op drift of van een geankerde boot. De meeste haaien worden dan ook op deze manier gehaakt.
Mako en hamerhaaien nemen geregeld getrold aas. Tijgerhaaien en voshaaien doen dat een stuk minder.
In tropische water zijn requiem haaien zeer actief en nemen zowel getrold als om het even welk ander aas.  

Engeland en Ierland.
Maar ook in Europese wateren zijn haaien te vangen. In denk daarbij in de eerste plaats aan Engeland en Ierland. Hier moet je vaak al een flink eind uit de kust varen voor je een redelijke kans maakt op grotere haaisoorten. Daardoor ben je ook sterk afhankelijk van het weer. Daarbij is er meer kans op haai in bepaalde maanden. Zo loopt het haai seizoen in West Wales ongeveer van midden juli tot eind september.
Even wat informeren op het internet bij plaatselijke boten helpt je voor het kiezen van de beste periode. 
Als er niet te veel wind staat wordt er hier meestal driftend gevist.
Een gebruikelijke tactiek om te starten is het uitleggen van 3 lijnen.
De eerste op circa 100 meter van de boot af en het aas op een diepte van -30 meter.
De tweede op circa 75 meter en het aas op circa -15 meter.
De derde op slechts 40 meter en het aas op slechts enkele meter diep.
Het kan ook met meer lijnen, maar dan moeten de weercondities ideaal zijn, anders raken de lijnen te vlug in elkaar verstrikt.
Als lokaas gebruikt men hier nog steeds hoofdzakelijk een rubby dubby gemaakt van gemalen vis in een fijnmazige zak. Deze wordt vastgemaakt aan de boot of aan een touw gevierd in de stroming tot bijna bij de lijn het dichtst bij de boot.
Gevist wordt er met een 30tot 50lbs hengel en monofilament van 30lb. De reel staat daarbij in vrije loop.
Wanneer een vis aanbijt en met het aas wegzwemt wordt de reel in strike positie geplaatst en wacht je tot de lijn strakloopt waarna je aanslaat door de hengel 2/3 maal flink naar achter te brengen.
Speelt de vis met het aas dan sla je alleen aan wanneer je bij het strakdraaien van de lijn de vis ook effectief voelt.  
Onderstaand een voorbeeld montage zoals die hier gebruikt wordt, maar je ook elders kan gebruiken.
Het monofilament of fluocarbon wordt vaak vervangen door een Bimini twist.  De verbinding van de wartel gebeurd dan niet met een sleeve maar met een Offschore knoop

Voor de aasaanbieding dieper dan kortbij het oppervlak komt er nog een lood aan de lijn van 30 tot 150 gram afhankelijk van de diepte en de stroming om het aas op diepte te houden tijdens het driffend of op anker vissen.
Trollend vissen.
In bepaalde omstandigheden kan of wil je trollend vissen. Voor haai moet dit vrij langzaam gebeuren, 5 knopen per uur is een maximum. beter is nog 3 knopen, maar niet iedere boot kan zo traag.
Ook bij traag trollen sleep je indien mogelijk een lokaas emmer achter de boot.
Trollend vissen kan vaak goed zijn voor Mako en Voshaaien. Al is mij reeds opgevallen dat het bij het trollend vissen bijna altijd grotere exemplaren zijn die op het getrolde aas afkomen. Zeker bij een iets hogere snelheid. Je vangt trollend zelden kleine haai. 
Meestal wordt er met twee of 3 hengels en het aas op 20/25 meter achter de boot getrold.
Heb je een dowrigger op de boot dan kan je een aas ook dieper aanbieden. (artikel dowrigger)
Volgt een haai het aas zonder aan te bijten, dan kan het plots verhogen van de snelheid wel een aanbeet uitlokken.

 Vissen vanaf de kant op grote haai.
In warmere streken is het ook mogelijk, vaak grote haaien van 4 tot 6 meter groot te vangen vanaf de kant. Beste tijd hiervoor is van schemering tot één uur na zonsopgang. 
Voor het strandvissen op haai heb je vrij zwaar materiaal nodig. Zeker omdat je hier niet het voordeel hebt van een boot waarbij je de vis kan volgen. Een reel met minstens 600 meter 50Lbs is zeker geen overbodige luxe. Je vist immers meestal op 300 meter en soms tot 500 meter van het strand af.
Om die reden wordt ook slechts 50lbs als hoofdlijn gebruikt. Zo kan er immers meer draad op de reel.
Bij gebruik van 50lbs als hoofdlijn gebruikt je best een voorslag van 50 meter 80lbs monofilament.
Meestal wordt en gevist met 2 hengels. Als hengels kunnen de zwaarste strandhengels soms nog gebruikt worden voor kleine tot middelgrote haaien, maar beter is het om te kiezen voor een up-tide of een stand-up hengel. Deze moeten natuurlijk geschikt zijn voor de extra zware lijnen.
Ingooien is met deze combinaties niet meer mogelijk. De lijnen worden dan ook uitgevaren met een kayak, wat een hels karwei kan zijn bij een flinke branding of bij nacht, en je best met twee personen kan doen. Daarbij moet je het aas zeker om de 2 uur controleren, ook als je geen aanbeet gezien hebt.
Als aas kan zowel verse, liefst vette vis zijn, maar beter nog is ruim handgrote stukken vis die veel reuk afgeven.
Gespecialiseerde haai strandvissers gebruiken vaak in stukken gesneden rog en zelfs volledige kleine rogjes. Je moet daar dan natuurlijk wel aan kunnen geraken.
De montage die hieronder staat is deze van een specialist terzake. Hiermee werden dan ook reeds tientallen grote haaien tot 7 meter vanaf het strand gevangen. Het is een van de meest effectieve onderlijnen met een zeer hoge vangkans.
Zijn advies: tracht niet creatiever te zijn, maar maak de onderlijn exact zoals het voorbeeld.
De lengte van de leader moet je steeds 50% langer nemen of de grootste haai die je verwacht te vangen. Standaard wordt hiervoor 3 tot 6 meter monofilament of fluocarbon lijn van 200 tot 300lbs gebruikt.
Hieraan komt langs een zijde een zware rollager wartel en langs de haakzijde een speldwartel, bevestigt met sleeves. Beiden minimum 250lb trekkracht
Als haaklijn, twee meter staalkabel van 125kg.
Hieraan komt de haak. Een 16 tot 20/0 cirkelhaak. Deze wordt volledig ingewikkeld met elektriciteit tape. Dit tot juist onder de weerhaak. Reden hiervoor is het bewezen feit dat het gewoon minder afschrikt omdat het de magnetische handdruk van de staalkabel opheft. 
Als lood wordt gebruik gemaakt van een +- 250 gram ankerlood. Dit wordt gewoon in de speldwartel opgehangen. Vis je echt ver van het strand. En daarmee bedoel ik 300 tot 500 meter dan verzwaar je het loodgewicht tot 500 gram.
Daarbij is het belangrijk dat de ankers vrij stevig zijn en niet uitplooien. Dit lood is niet te kopen in een shop en dus kan je niet anders of het zelf maken.
Na het uitroeien wordt de lijn strak gedraaid tot de hengel plooit onder het gewicht van het lood en de slip lichtjes begint te werken. De slip van de reel staat hierbij op 2.5 tot 3 kg. Hiermee verminder je de rek van de lijn. Wees daarbij niet bang om het lood los te trekken. Dat gebeurd vrij zelden.
Bedoeling van deze montage is dat wanneer een haai het aas oppikt hij in eerste instantie vrij wegzwemt maar dan door het lood de haak voelt prikken en in een schrikreactie naar dieper water vlucht waarbij hij de haak dieper in zijn muil trekt. Een zelfhaaksysteem met een zeer hoge hakingskans.
Daarna is het alleen nog een gevecht om de haai op het strand te krijgen. Wat bij nacht maar ook overdag zeker niet echt ongevaarlijk is. Dus wees erop voorbereid.

 

 


Benodigheden/omwonden haak/doe het zelf ankerlood

Andere bodemmontage.
Deze montages worden gebruikt voor het vissen vanaf een boot en in lichte uitvoering ook voor het vissen vanaf de kant, werpend met een strandhengel. In het laatste geval gebruik je dan wel een ankerlood.

 
 
 
 


Deel 1   Deel 2  Deel 3 : Grondhaai

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.