Home   Email  

 

Vissen op...
Snoekbaars
Snoek
Zeelt
Karper
Brasem
Baars
Barbeel
Paling/Aal
Roofblei
Meerval
Vijverforel
Voorn
Droomvissen

 

 

Vissen op Karper
Algemeen 
 
Klik op de afbeelding voor een vergroting  

Algemeen Materiaal 1 Materiaal 2 Dobbervissen Afstandvissen
Voeren   RigsBoilies/partikels Artikels Knopen

Karper/Cyprinus carpio 
 

Leefgebied/Gedrag

Er bestaan 5 verschillende variëteiten met een eigen schubpatronen, maar allen stammen ze af van dezelfde wilde karper. Daar bovenop heb je nog sierkarpers. 

De boerenkarper of wilde karper:
De oervorm van onze inheemse karper. Ongelukkig genoeg steeds zeldzamer bij ons in Belgie maar zeker in de Nederlandse polders nog algemeen. Hij word vaak verward met de schubkarper of met de graskarper. Maar de wilde karper is slanker dan de schubkarper en heeft een rechtere rug. Daarbij is het lichaam cilindervormig.


Foto: Peter Linzell

De schubkarper:
Heeft een volledig schubbenpatroon over het ganse lichaam  en is een van de meest voorkomende variëteiten. Er is weinig variatie in het schubbenpatroon waardoor herkenning van een eerder gevangen vis enorm moeilijk is.

Schub 22kg & 16.75 kg - Kevin Berghmans

De spiegelkarper:
Een gekweekte variant die vele malen sneller groeit en tot de zwaarste karpers behoort. Hij dankt zijn naam aan het schubbenpatroon met alleen hier en daar een paar grote verspreid liggende schubben. Deze schubben kunnen op iedere willekeurige plaats op het lichaam van de vis voorkomen. Een vis die veel uitgezet is in privéwater en nu ook reeds algemeen voorkomt in openbare waters. Door zijn specifiek schubbenpatroon ook gemakkelijk herkenbaar.

Spiegel - Kevin Berghmans
De leder of naaktkarper:
Gelijkt het meest op de spiegelkarper. Bij deze soort beperken de schubben zich tot een klein aantal bij de staartwortel en de rug of soms ontbreken ze bijna volledig.
 
Mathias Ghekiere 27kg Grand Chene in Droup Saint Basle Frankrijk / Ian Thiels
De rijenkarper:
Is eigenlijk een spiegelkarper met één rij grote schubben over de zijlijn.

Ian Thiels
De graskarper:
Dit is een exotische soort, maar in sommige waters uitgezet om te proberen de vegetatie in toom te houden. Wat niet altijd een succes genoemd kan worden. Maar ondertussen hebben we er wel een karpersoort bij. Komt trouwens steeds veelvuldiger voor, en dit meestal in sierwaters. max gewicht circa 45kg bij 150cm.
De vangstmethode van deze soort staat apart behandeld bij
"droomvissen/graskarper"
 

Foto Houbrechts Andy 10kg

Max lengte/gewicht van karper: 
Max lengte/gewicht: 120cm/51.2 kg.
Max lengte/gewicht: 120cm/51.2 kg.
Record karper 2018 51.2 kg op Euro Aqua een Hongaars betaalwater.

B
elgisch Record schubkarper 35.4 kg Pieter Avonds uit Vosselaar op een niet nader genoemd Belgisch kanaal.
Feit is dat dit record nooit lang stand zal houden door de talrijke karpermeren in Frankrijk waar de vissen kunstmatig bijgevoederd worden. Mijn tot nu toe grootste karper (foto 1) gevangen aan een rode marabou jig 3gr tijdens het baarzen.
   

Leefgebied:
In de eerste plaats een bodembewoner die echter graag komt zonnen aan het oppervlak.
Bewoond meestal langzaam stromende rivieren en stilstaand water maar komt ook voor in snelstromende rivieren waar hij zich toch meestal ophoud in de kalmere delen. Karpers houden van warm water, en ondiepe plassen en meren met flink wat waterplanten zijn hun natuurlijke habitat. Door uitzetting komen ze nu echter zowat in ieder water voor, maar om zich voort te planten hebben ze nog steeds ondiep warm water en watertemperaturen tot 15-20°c nodig.

Eetgewoontes: 
Hoewel de karpers groot tot zeer groot kunnen worden bestaat hun natuurlijk voedsel menu uit minivoedsel, zoals muggenlarven, slakjes, mosselen, kleine insecten en alle soorten andere kleine waterdiertjes. Maar ook jonge waterplanten en wier versmaad hij niet. Hij is dus wat wij noemen een alleseter.
Om zowel larvenomhulsels of slakkenhuisjes te vermorzelen is hij daarvoor toegerust met keeltanden waarmee hij die behuizingen kan kraken. Hierdoor kan hij ook de hardere boilies aan die wij karpervissers hem presenteren. En om de beginnende karpervissers gerust te stellen: deze keeltanden zijn trouwens volledig ongevaarlijk en snijden niet.
Karpers kunnen zeer goed ruiken en proeven. Ze kunnen geur op grotere afstand waarnemen en beschikken over uitstekende smaakpapillen. Een kennis die we dan weer kunnen gebruiken voor het bereiden van aas en lokaas.
Karpers foerageren en azen het meest tussen schemering en licht, zowel s' avonds als s' morgens. Alhoewel ze zoals ieder dier nooit de kans laten liggen op iets lekkers als dit voor hun bek komt, ook niet overdag in volle zon. 

Aasgedrag op jaarbasis:
Temperatuur en weertype beïnvloeden in grote mate het aasgedrag. Daarbij bevestigen de uitzonderingen zoals steeds de regel. Veel is ook afhankelijk van het soort viswater. In sierwater of op waters waar het voedselaanbod niet toereikend is kan de karper zelfs het ganse jaar door blijven azen. Omgekeerd kan ook, dan is het in alle gevallen vaak werken om een vis aan de lijn te krijgen. Dus zie onderstaand lijstje dan ook maar alleen als een algemene leidraad.
December/Januari/Februari
De karpers bevinden zich op diep water, eten weinig of niets en verplaatsen zich zelden. Sommigen graven zich zelfs gedeeltelijk in de modder in om het warmer te hebben. Weinig bemoedigend voor de karpervisser die in deze tijd veel aan het water verblijft om weinig of niets te vangen. Zonnige dagen geven nog de meeste kans op een aanbeet.
Maart/April
De watertemperatuur stijgt langzaam met de eerste zonnige dagen. Ook onze karper wordt actiever. Hoe meer zon hoe vlugger het beter wordt. Voer echter niet te veel, ook nu is de karper nog maar in het begin van zijn activiteit en aast nog altijd sporadisch. Nu komt de karper ook vaak op de middag in ondiepe warmere zones.
Mei/Juni
Met het zonnige weer komt de karper echt op dreef. Op sommige dagen lijkt het of hij niet genoeg kan krijgen van het nu beschikbare voedsel. Deze maanden worden dan ook aanzien als een van de beste periodes. Dit is ook de paaiperiode en soms zijn ze in die tijd dan weer moeilijk te vangen alhoewel je ze dan vaak ziet en hoort als ze in de oevers rommelen.  Kort daarna echter is het of ze alle energie die ze in het paren staken door voedselopname weer moeten aanvullen.
Juli/Augustus
Ook nu aast de karper volop. De aasperiodes concentreren zich in deze warmere periode echter steeds meer voor en na zonsop en ondergang en bij nacht. Dit zijn dan nu ook de beste tijden.
September/oktober
De temperatuur van het water begint te zakken en daarmee de karper activiteit.
Hij komt kieskeuriger in het selecteren van zijn aas na de vraatperiodes van de afgelopen maanden. Soms lukt het iets beter met een totaal nieuwe flavour.
Alhoewel er in die periode nog dagen kunnen voorkomen waarop de karpers plots explosief aan het azen slaan alsof zij een reserve willen opdoen voor de winter.
November
De karpers trekken naar hun winterkwartier en zijn nu bijna of niet meer te vangen buiten een toevalstreffer. 

 Dressuur:
Als we het over azen hebben, dan kunnen we niet voorbij dressuur. Er is reeds veel over geschreven en er zal nog veel over geschreven worden. In hoofdzaak komt het er op neer dat karpers niet dom zijn en door ervaring leren.
Er zijn twee soorten dressuur, namelijk stekdressuur en aasdressuur.
Aasdressuur:
Als op een en hetzelfde water het grootste deel van de vissers met hetzelfde aas vissen dan leert de karper dit aas als gevaarlijk herkennen. Zulke situaties komen vaak voor omdat sommige vissers met een bepaald aas veel vangen en dit door talrijke andere  vissers nagevolgd wordt. Er worden hierdoor steeds minder karpers gevangen aan dat bepaald aas. Verandering van aas of presentatie kan die barrière doorbreken. 
Stekdressuur:
Dit komt mijn inziens alleen voor bij individuele vissen die op een stek reeds verschillende malen gevangen werden en deze plaats gewoon mijden. Wat niet wil zeggen dat het daarom geen goede stek blijft. De karper kwam daar in de eerste plaats voor het voedselaanbod en dat is er nog steeds. Mijn ervaring is dat het formaat van de vissen op zo'n stek beduidend minder wordt.
 

Visstekken

 Observatie
In natuurlijk water is karper in de eerste plaats een vis van de oevers.
In water dat niet al te diep is zal  de karper zijn aanwezigheid vaak zelf verraden. Waar moeten we op letten ?
 • Bellenblazers: karper die in de bodem wroet laat daarbij in zachte bodem bellen naar het oppervlak stijgen. Dat resulteert aan het oppervlak in een drijvende plakkaat van  kleine belletjes, net een schuimtapijt.
  Als je dit eenmaal zag, vergeet je het uitzicht nooit meer. 
 • Zonnebaders: Zeker in de zomer zie je geregeld karper juist onder het oppervlak. mijn ervaring is dat ze dan vaak moeilijk vangbaar zijn.
 • Paaiende vis: Je ziet ze in de paaitijd vaak met veel rumoer aan de kant bezig. laat ze op dat moment met rust, het levert meestal alleen lijnzwemmers op en esthetisch is het niet verantwoord. In de schemering zijn ze dan echter wel vaak te vangen in de omgeving.
 • Bewegingen tussen verspreid staand riet en waterplanten. Karpers die tussen en rond waterplanten op zoek zijn naar voedsel zijn betrekkelijk gemakkelijk te vangen.
 • Kolken: Karpers draaien vaak juist onder het oppervlak en verraden door een grote kolk hun aanwezigheid. Meestal dicht bij de oevers.
 • Springen: Op diep en groot water vaak de enige manier om karper te lokaliseren.
 • En als laatste zijn de inlichtingen van collega vissers vaak erg waardevol.
  Ook niet karpervissers zien vaak karpers en delen die informatie graag  met u. 
 Beloftevolle stekken  
Indien je door observatie geen karpers weet te spotten dan zijn er nog altijd de  bijna steeds goed voor karper plaatsen.
 • Plantenbedden, overhangende struiken, bruggen, duikers, eilanden, sluizen, staketsels, kaaien, overhangende oevers, ook betonboorden, enz...
 • Overgangen van ondiep naar diep water, zandbanken, plateaus, harde stukken op een modderbodem en inkomende geulen van beekjes. 
 • Oevers waar de wind op staat en plaatsen waar het water eerst opwarmt.
 • Hotspots door voedselaanbod zoals muggenlaven en mosselbanken.


Algemeen Materiaal 1 Materiaal 2 Dobbervissen Afstandvissen
Voeren   RigsBoilies/partikels Artikels Knopen

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.